Arama Sonuçları Zira kimsenin

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/16362-Zira-kimsenin

NoHadis MetniKaynak
7413 Kardeşinize mukabelede bulunun. Ona bereketle dua edin. Zira bir kimsenin yemeği yenir, içeceği içilir de sonra ona bereketle dua edilirse işte bu misafirleri tarafından ona bir mukabeledir.Ramuz el e-hadis, 15. sayfa, 13. hadis
7607 Sizden biriniz sefere çıkmak murad ettiğinde, kardeşlerine (veda edip) selam versin. Zira Allah onların duaları sebebiyle o kimsenin hayrını artırır.Ramuz el e-hadis, 28. sayfa, 14. hadis
7705 Sizden birisi bir kardeşinin sakal veya başından eza veren bir şeyi giderdiğinde, onu o kardeşine gösterip sonra atsın. Zira o kimsenin o şeyi almasında bir hasene vardır ki, o da on misli iledir. Keza, ona göstermesinde bir hasene vardır ki, o da on mislidir. Ve o şeyi atmasında da bir hasene vardır ki, o da on misli iledir.Ramuz el e-hadis, 35. sayfa, 15. hadis
7708 İmam "amin" dediği zaman siz de "amin" deyiniz. Zira bir kimsenin "amin" demesi meleklerin "amin" demesine tevafuk ederse, o kimsenin geçmiş günahları mağfiret olunur.Ramuz el e-hadis, 36. sayfa, 3. hadis
7881 Bir kimsenin tutulup katledildiğini gördüğünüzde o yerde hazır bulunmayın. Zira o kimse zulmen öldürülmüş olabilir de, inecek gazabdan sonra size de isabet edebilir.Ramuz el e-hadis, 47. sayfa, 4. hadis
7904 Sizden biri rükua vardığında ellerini dizleri üzerine koysun. Sonra mafsallarındaki bütün kemikler sükunet buluncaya kadar beklesin. Ve üç defa tesbih getirsin. Esasen insanın bedeninde üçyüz otuz üç kemik ve üçyüz otuz üç damar Allah'ı tesbih ederler. Secdeye vardığında da üç defa tesbih etsin. Zira o kimsenin bedenindeki bütün kemik ve damarlar yine aynı şekilde tesbih eder.Ramuz el e-hadis, 48. sayfa, 11. hadis
7950 Sizden biri namaz kıldığında, bir sütreye karşı kılsın ve ona da yakın olsun. Önünden bir kimsenin geçmesine de imkan vermesin. Eğer birisi gelip geçerse onu menetsin. Zira o şeytandır.Ramuz el e-hadis, 52. sayfa, 1. hadis
7962 İmamlarınızın arkasında namaz kıldığınızda temizlik ve abdestinizi güzel yapın. Zira imam arkasında namaz kılan kimsenin temizliği iyi olmaz ise, imamın okumasına zorluk verir.Ramuz el e-hadis, 52. sayfa, 13. hadis
8029 Sizden biri, gece namaz kılmak için kalktığında misvak kullansın. Zira bir kimse namazında Kur'an okurken bir melek ağzını onun ağzına dayar ve o kimsenin ağzından bir şey çıkmaz ki o meleğin ağzına girmiş olmasın.Ramuz el e-hadis, 57. sayfa, 3. hadis
8187 Namazında ölümü hatırla. Zira insan namazında ölümü hatırlarsa, namazı "ihsan" ile kılmaya çalışır. Ve bundan sonra namaz kılmayacağını zanneden bir kimsenin namaz kılması gibi kılar. Ve bir de sana, sonradan kendisinden özür beyan edilecek her işden sakınmanı tavsiye ederim.Ramuz el e-hadis, 67. sayfa, 3. hadis