Arama Sonuçları dünyayı taleb

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/17386-dunyayi-taleb

NoHadis MetniKaynak
7427 dünyayı talebte güzel davranın. Zira Allah Teala rızıklarınızı katiyetle tefekkül etmiştir. Herkese yapmakta olduğu kolaylaştırılmıştır. İşlerinizde Allah'tan yardım dileyiniz. Zira o dilediğini mahveder ve dilediğini de sabit kılar. Esasen Ana kitab O'nun nezdindedir.Ramuz el e-hadis, 16. sayfa, 10. hadis
10788 Cennetin kokusu beşyüz yıllık yerden duyulur. Cennetin bu kokusunu ahiret ameli ile dünyayı taleb eden kimse duyamaz.Ramuz el e-hadis, 292. sayfa, 3. hadis
12073 Bir adam ahireti murad eder ve ona sa'y ederse, Allah (z.c.hz.) zenginliğini kalbine kor, geçimini toparlar ve o zengin olarak sabahlar, zengin olarak akşamlar. Kim de dünyayı taleb eder ve onun için koşarsa, Allah onun geçimini dağıtır, fakrini kalbinde kılar ve o fakir olarak sabahlar, fakir olarak akşamlar.Ramuz el e-hadis, 401. sayfa, 7. hadis
12448 Bir kimse dünyayı iffeti için, başkasının elindekinde gözü olmamak ve ehli iyaline hizmet etmek için helalinden taleb ederse, Allah (z.c.hz.) onu kıyamette yüzü ayın on dördüne benzer şekilde haşreder. Kim de onu (dünyayı) haram olarak, çoğaltmak maksadı ile ve öğünmek için taleb ederse, Aziz ve Celil olan Allah'a, Allah ona gadab eder olduğu halde mülaki olur.Ramuz el e-hadis, 428. sayfa, 13. hadis
12456 Bir kimse ahiret ameli ile dünyayı taleb ederse, yüzü insan suretinden çıkar, zikri de mahvedilir, ismi de ehli nar siciline girer.Ramuz el e-hadis, 429. sayfa, 7. hadis