Arama Sonuçları en büyüğü

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/17945-en-buyugu

NoHadis MetniKaynak
8328 Kur'an surelerinin efdali Bakara suresi, onun ayetlerinin en büyüğü de Ayetil Kürsi'dir. Şeytan, Bakara suresi okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.Ramuz el e-hadis, 77. sayfa, 11. hadis
8795 Ahmaklığın en şiddetlisi ve dalâletin de en büyüğü şu kavminkidir ki, kendi Peygamberlerini bırakıp, başka milletin Peygamberine meylederler ve kendilerine nazil olanı bırakıp başka kavme nazil olana meylederler.Ramuz el e-hadis, 112. sayfa, 12. hadis
8820 Allah nazarında, Allah'ın nehyettiği kebairden sonraki günahların en büyüğü, karşılık bırakmadan borçlu ölmüş olmaktır. (Ki varisi de ödeyemiyor)Ramuz el e-hadis, 115. sayfa, 3. hadis
8821 Allah nazarında günahların en büyüğü şu kimsenin yaptıklarıdır. Bir adam bir kadın alır ve hevesi geçince boşar ve mehrini dahi vermez. Bir adam da adamı çalıştırır parasını vermez. Bir tanesi de boşu boşuna hayvan öldürür.Ramuz el e-hadis, 115. sayfa, 4. hadis
8982 Hıyanetin en büyüğü, bir valinin kendi râiyesinde ticaret yapmasıdır. (Mevkiini kazanç vesilesi yapması)Ramuz el e-hadis, 132. sayfa, 3. hadis
8983 Hırsızların hırsızı, Emirin lisanını çalan kimsedir. (Emire nüfuz edip onun yularını eline alma) Hataların en büyüğü, bir müslüman malını haksız yere almaktır. Hasta ziyareti güzel işlerdendir. Ziyaretin tamamlanması da elini onun üzerine koyman ve nasıl olduğunu sormandır. Şefaatin efdali ise dargın evlilerin arasını bulmaktır. Dondan önce gömleği giymek (uzun gömlek olmalı) Peygamber giyimindendir. Dua ederken aksırmak ise duanın kabulunun işaretlerindendir.Ramuz el e-hadis, 132. sayfa, 4. hadis
9492 Kardeşlerin en büyüğü baba yerindedir.Ramuz el e-hadis, 190. sayfa, 7. hadis
9711 İçki bütün fuhuşları doğurur. Günahların en büyüğüdür. Onu içen kimse annesinin, teyzesinin halasının da üstüne düşmüş gibi olur.Ramuz el e-hadis, 205. sayfa, 14. hadis
9781 Riba yetmiş iki babdır. en aşağı bir kimsenin annesiyle fena münasebette bulunuşu, en büyüğü de din kardeşinin ırzını lekelemesi gibidir.Ramuz el e-hadis, 210. sayfa, 7. hadis
9784 Riba yetmiş üç çeşittir. en hafifi insanın annesiyle münebette bulunması, en büyüğü de müslümanın ırzını lekelemesi gibidir.Ramuz el e-hadis, 210. sayfa, 10. hadis