Arama Sonuçları sonra onun

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/20749-sonra-onun

NoHadis MetniKaynak
7466 Yolların en güzeli Hz Muhammed (s.a.s.)'in yoludur. İşlerin en şerlisi ise sonradan (bu yolun dışında) ihdas edilenlerdir. Her bid'at sapıklıktır. Kim ölür de geriye mal bırakırsa, onun varislerine aiddir. Kim de geriye borç, yahudi (bakıma muhtaç) çoluk-çocuk bırakırsa, o aile ve çocukların bakımı ve borcun tediyesi Bana aittir. (Yani devlete.)Ramuz el e-hadis, 18. sayfa, 16. hadis
7530 Sizden biri yatağına gireceği zaman, gömleğini çıkarıp onunla yatağını silsin, temizlesin. Zira o bilmez ki yatağından kalktıktan sonra yatağına bir şey oldu mu? (böcek, akreb v.s girdi mi?) sonra sağ yanı üzerine yatsın ve şöyle dua etsin: "Ya Rabbi! Senin adını anarak sağ yanımı yere koydum. Ancak senin yardımınla kaldırabilirim. Eğer ruhumu kabzedersen ona merhamet eyle. Eğer onu geri verirsen salih kullarını muhafaza ettiğin şekilde onu koru Allahım".Ramuz el e-hadis, 23. sayfa, 7. hadis
7555 Allah Teala bir kulu sevdiğinde, onun sevgisini meleklerin kalblerine de ilka eder. Bir kula buğz ederse, onun da buğzunu meleklerin kalblerine ilka eder. sonra da o sevgi veya buğzu insanların kalblerine yerleştirir.Ramuz el e-hadis, 25. sayfa, 4. hadis
7574 Aziz ve Celil olan Allah bir kula hayır murad ettiğinde onu: "İsti'mal eder". Denildi ki: "İsti'mal etmesi ne demektir?" Buyurdu ki: "Onu ölümden önce salih amele hidayet buyurur, sonra da onun ruhunu bu hal üzere kabz eder."Ramuz el e-hadis, 26. sayfa, 8. hadis
7588 Allah teala bir insanı yaratmak dilediğinde, erkek hanımına yakın olur. Ve onun suyu kadının her damar ve sinirinde cereyan eder. Yedinci gün olunca Allah o cenini birleştirir. sonra onu hazırlayıp insan biçiminde terkib eder. Dedi ve şu mealdeki ayeti okudu: "Rabbın seni dilediği şekilde terkib etti".Ramuz el e-hadis, 27. sayfa, 8. hadis
7635 Sizden biri hastalıktan şikayet edince, elini elem duyduğu yere koysun ve sonra yedi defa şöyle desin: "Eûzü bi 'izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidu ve uhâzirü." (Elem duyduğum ve çekindiğimin şerrinden Allah'ın izzetine ve onun kudretine sığınırım.)Ramuz el e-hadis, 30. sayfa, 13. hadis
7656 Bir adam cariyesini azad ettikten sonra onunla yeniden bir mehirle nikahlanırsa, o kimse için iki ecir vardır.Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 9. hadis
7713 Sizden birisi bir meclise geldiğinde selam versin. Oturması icab ediyorsa otursun. sonra kalktığı zaman yine selam versin. Zira evvelkisi gibi sonuncusu da haktır.Ramuz el e-hadis, 36. sayfa, 8. hadis
7714 Namaza kalktığın zaman tekbir al. sonra Kur'an'dan sana kolay geleni oku, sonra rükû'a varınca bütün uzuvların sükun buluncaya kadar ellerini dizlerinin üzerinde sabit tut. sonra başını kaldırdığında bütün uzuvların eski haline dönünceye kadar doğrul. sonra secdeye vardığında bütün kemiklerin tam sükuna erinceye kadar otur. sonra ordan kalkınca bütün kemiklerin yerlerine gelinceye kadar sabit ol. sonra bunun aynını yap. sonra namazın ortasında oturduğun zaman itmi'nan bulup, sol ayağını yere yay. sonra teşehhüdde bulun. sonra kıyama kalktığında namazı bitirinceye kadar benzer şekilde (yaparsın.)Ramuz el e-hadis, 36. sayfa, 9. hadis
7724 Yatağına geldiğinde "Kul yâ eyyühel kâfirûn" suresini oku, sonra onun üzerine de uyu. Zira bu şirkten beri olmaktır.Ramuz el e-hadis, 37. sayfa, 5. hadis