Arama Sonuçları O hemen

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/20813-O-hemen

NoHadis MetniKaynak
7590 Allah bir ev halkına hayır murad ettiğinde, Onları dinde fakih kılar. Küçükleri, büyüklerine hürmet eder. Onlara rızıkları hususunda kOlaylık verir ve nafakalarında iktisadlı kılar. Kedilerine ayıplarını gösterir ve Onlar da hemen tevbe ederler. Allah Teala bir ev halkına da hayırdan başkasını murad ederse, Onları kendi hallerine bırakır.Ramuz el e-hadis, 27. sayfa, 10. hadis
7618 Ümmetim şu beş şeyi helal saydığı zaman, helak Onların üzerine hemen gelir. Aralarında lanetleşmenin Ortaya çıkmasını, ipekli giyilmesini, şarkıcı kadınlar ittihaz edilmesini, şarab içilmesini, erkeğin erkekle, kanının kadınla iktifa etmesini.Ramuz el e-hadis, 29. sayfa, 9. hadis
7668 Zaman (kıyamet) yaklaştığında müslüman kimsenin rüyası hemen hemen yalan çıkmayacaktır. Rüyası en sadık Olan da sözü en dOğru Olandır.Ramuz el e-hadis, 33. sayfa, 6. hadis
7670 Kıyamet yaklaştığında, müslümanın rüyası hemen hemen yalan çıkmaz. Rüyası en sadık Olan da sözü en dOğru Olandır. Müslümanın rüyası Nübüvvetin kırkbeş cüz'ünden biridir. Rüya üçtür: Salih rüya ki, Bu Allah'dan bir müjdedir. Hüzün veren rüya ki, bu da şeytandandır. Ve bir de kişinin kendi nefsinin ilka ettiği rüyadır. Biriniz hOşuna gitmeyen bir rüya gördüğünde kalksın ve (sOl tarafına) tükürsün. Ve Onu başkalarına anlatmasın. Rüyada bağlı Olmaktan sevin. Zira rüyada bağ, dinde sebattır. Lakin bOynundaki demir bağdan hOşlanma. (Zira bu ağır yüke delalet eder.)Ramuz el e-hadis, 33. sayfa, 8. hadis
7709 Ben öldüğüm zaman, Ebu Bekir (r.a.) Ömer (r.a.) ve Osman (r.a.) da öldükleri vakit ölmeye gücün yeterse sen de hemen öl.Ramuz el e-hadis, 36. sayfa, 4. hadis
7742 Teenni edersen isabet edersin, yahud hemen hemen isabet etmiş Olursun. Acele ettiğin zaman ise hataya düşersin, yahud neredeyse hata etmiş Olursun.Ramuz el e-hadis, 38. sayfa, 8. hadis
7780 Namaza geldiğinizde bizi secde halinde bulursanız, sizde hemen secde ediniz. Lakin O secdeyi (rek'atten) saymayın. Her kim bir rek'ate yetişmiş Olursa, O kimse namaza yetişmiştir.Ramuz el e-hadis, 40. sayfa, 16. hadis
7818 Siz hep birlikte bir emir üzerinde ittifak ettiğiniz halde, biri çıkar da müslümanların birliğini bölmek ve tefrika çıkarmak isterse Onu hemen katlediniz.Ramuz el e-hadis, 43. sayfa, 6. hadis
7876 İki mü'min kardeşi arzdan bir karış tOprak için muhasama eder gördüğünde, O yerden hemen çık.Ramuz el e-hadis, 46. sayfa, 14. hadis
7988 Evde yılan görüldüğünde Ona şöyle deyiniz: "Nuh (a.s.) ve Davud Oğlu Süleyman (a.s.)'ın senden aldıkları ahde dayanarak bize eza vermemeni istiyOruz." Buna rağmen yine de size yönelirse Onu hemen öldürün.Ramuz el e-hadis, 54. sayfa, 7. hadis