Arama Sonuçları onu senedi

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/20988-onu-senedi

NoHadis MetniKaynak
8103 Siz bir hadis yazdığınızda, onu senedi ile birlikte yazınız. Eğer o hadis doğru ise, ecirde o ravi ile ortak olursunuz. Eğer yanlış ise onun vebali isnad edilen ravinin üzerine olur.Ramuz el e-hadis, 61. sayfa, 14. hadis
9484 Şerliler, hayırlılardan sonra yüz elli senedir. Dünya ehlinin hepsine hakim olurlar. Onlarda Türklerdir.(Türklerden maksad: Çinliler ve tatarı kebirdir ki, sonunda dünya bunların üzerinde kalacakmış)Ramuz el e-hadis, 189. sayfa, 9. hadis
9547 Mescidde tükürmek seyyiedir. Ve onu gidermek hasenedir.Ramuz el e-hadis, 195. sayfa, 6. hadis
12212 Bir kimse bir düşman karşısına bir okla varırsa, Allah onu öyle bir derece yükseltir ki, iki derece arası yüz senedir. Allah yolunda bir ok atarsa bir köle azad etmiş gibi olur.Ramuz el e-hadis, 411. sayfa, 10. hadis
12774 Biliyormusunuz yerle gök arası ne kadardır? O ikisinin arası beş yüz seneliktir. Her bir semanın diğer semaya da arası beş yüz senedir. Her bir semanın kalınlığı da beş yüz yıllıktır. Yedinci göğün üstünde bir deniz vardır ki, onun üstü ile altı arası gök ile arz arası gibidir. Sonra bunun üstünde de sekiz hamele-i Arş vardır. (Vahşi keçi suretinde) Onların dizleri ile tırnakları arası yerle gök arası gibidir. Sonra bunun üstünde Arş vardır. Arşın üstü ile altı arası sema ile arz arası gibidir. (Bütün mahlukat Arşın yanında çöldeki bir halka gibidir) Allah Subhane ve Teala bunun fevkindedir ve de Ona insan oğlunun amellerinden hiç bir şey gizli kalmaz.Ramuz el e-hadis, 454. sayfa, 11. hadis