Arama Sonuçları asız

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/22270-asiz

NoHadis MetniKaynak
7272 Zarafetin afeti sakf (övünmek ve manasız sözler)dir. Şecaatin afeti serkeşliktir. Semahatin (hoşgörünün) afeti minnet etmek, güzelliğin afeti kibir göstermek, ibadetin afeti fetrettir (Gayretten sükuna düşmek.), sözün afeti yalandır. İlmin afeti unutkanlıktır. Hilmin afeti hoppalıktır. Asaletin afeti tefahurdur. Cömertliğin afeti israftır. Dinin afeti ise hevadır(Nefsine uymak).Ramuz el e-hadis, 4. sayfa, 4. hadis
7409 Müminin mizanında en ağır basacak şey, güzel ahlaktır. Muhakkak ki Allah Teala işi ve sözü çirkin olan ve hayasızca konuşan kimseye buğz eder.Ramuz el e-hadis, 15. sayfa, 9. hadis
7544 Rıdanız (elbisenin üst kısmı) geniş olunca omuzlarınıza sarın. Sonra namazınızı kılın. Eğer bu kadar geniş değilse, onu beline bağla, sonra rıdasız olarak namazını kıl.Ramuz el e-hadis, 24. sayfa, 8. hadis
8592 Haya, iffet, dile hakim olma ve akıl, imandandır. Bunlar bir insanda bulunursa ahiretliği çoğalır, dünyalığı azalır. Hasislik, fuhuş, çirkin sözlü olmak ise hayasızlıktan, nifaktan ileri gelir. Böylelerinin dünyalığı çoğalır, ahiretliği azalır. (Rabbini tanıyan haya eder.)Ramuz el e-hadis, 96. sayfa, 14. hadis
8710 Derdi veren Allah, devayı da verir. O devası olmayan dert vermemiştir. Ancak devasız bir dert vardır, o da kocamaktır.Ramuz el e-hadis, 106. sayfa, 6. hadis
8838 Kıyamet günü günahı en çok olan kimse, manasız sözü çok olandır.Ramuz el e-hadis, 117. sayfa, 1. hadis
8986 Mamur yerlerin harabe olması, harabe yerlerin imar edilmesi, cihadın terki, devenin pervasızca otlaması gibi bir adamın da elindeki emanetten faydalanması, kıyamet alametlerindendir.Ramuz el e-hadis, 132. sayfa, 7. hadis
9812 Zühd, Allah'ın sevdiğini sevmen, Allah'ın sevmediğini de sevmemen ve dünyanın helalinin de haramı gibi sana ağır gelmesidir. (Hacetinden fazla helali). Zira, dünyanın helali hesab, haramı ise azabdır. Zühd, kendi nefsine merhametin gibi, bütün müslümanlara da merhamet etmen, haram sözden kaçındığın gibi faydasız sözden de kaçınman, çok kokmuş bir ölüden kaçtığın gibi, çok yemekten de kaçman, dünyanın servet ve zinetinden ateşten kaçar gibi kaçman ve dünyada emelini kısa tutmandır. İşte Zühd dediğin de budur.Ramuz el e-hadis, 212. sayfa, 3. hadis
10796 Sadaka-i fıtr, oruç tutan kimse için, manasız ve şehvete ait sözlerinden temizliktir. Miskinlere (fakirlere) de nafakadır. Kim ki bunu bayram namazından önce öderse makbul olur. Sonra öderse lalettayin bir sadaka gibi olur.Ramuz el e-hadis, 292. sayfa, 11. hadis
10943 Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.Ramuz el e-hadis, 307. sayfa, 2. hadis