Arama Sonuçları arşil azim

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/2232-arsil-azim

NoHadis MetniKaynak
9419 Hangi kul ki, "La ilahe illallahül kerimül halim, sübhanellahi Rabbil arşil azim, Velhamdülillahi Rabbil alemin." dedi. O kimseye Cehennemi haram etmek Allahü Teala'nın üzerine haktır.Ramuz el e-hadis, 183. sayfa, 2. hadis
11388 (Sıkıntıya duçar olan adamın söyliyeceği) Kurtuluş kelimeleri: "Lâ ilâhe illallahül halîmül kerîm. Lâ ilâhe illallahül aliyyül azîm. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs semavatis seb'i ve Rabbül arşil kerîm" dir.Ramuz el e-hadis, 343. sayfa, 3. hadis
11460 Ölüm haline gelene "Lâ ilâhe illallahül halîmül kerîm, Subhânellahi Rabbis semâvâtis seb'i ve Rabbil arşil azîm. Elhamdülillahi Rabbil alemîn." Dediler ki: "Ya Resulallah! Sağlam adamlar söyleseler?" Daha güzel, daha güzel buyurdu.Ramuz el e-hadis, 349. sayfa, 1. hadis
11778 Bir kul şöyle dua ederse, Allah Teala onun hemmini giderir: "Allahümme Rabbis semâvâtis seb'i ve Rabbil arşil azîm, ikfinî külle mühimmin min haysü şi'te min eyne şi'te."Ramuz el e-hadis, 377. sayfa, 4. hadis
11897 Hiç bir müslüman yoktur ki, eceli gelmeyen bir hastayı ziyaret eder ve yedi kere: "Es'elullâhel azîm. Rabbel arşil azîm en yeşfiyeke" desin de o hastaya afiyet verilmesin.Ramuz el e-hadis, 388. sayfa, 2. hadis
12464 Bir kimse eceli gelmemiş bir hastayı ziyarete gitse ve yanında yedi kere: "Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek" dese, Allah onu bu hastalıktan afiyete kavuşturur.Ramuz el e-hadis, 429. sayfa, 15. hadis
12512 Bir kimse her gün sabah akşam yedi kere, "Hasbiyellahu Lâ ilahe illâ hû aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm" derse Allah onun dünya ve ahiret işlerinden ehemmiyet verdiklerine kafi gelir. İster dilden söylesin ister kalbden.Ramuz el e-hadis, 433. sayfa, 6. hadis
12520 Bir kimse üç kere, "La ilahe illallahül halimül kerim, subhanellahi Rabbis semavatis seb'î ve Rabbil arşil azim" derse, Kadir gecesine erişmiş gibi olur.Ramuz el e-hadis, 434. sayfa, 4. hadis
12851 "La ilahe illallahül hakimül kerim. Subhanellahi ve tebarekallahü Rabbül arşil azim. Velhamdülillahi Rabbil alemin."Ramuz el e-hadis, 462. sayfa, 4. hadis
13302 Ya Ali (r.a) sana bir dua öğreteyim ki, onunla dua ettiğinde, zerreler adedince günahın olsa mağfiret olursun: "Allahümme la ilahe entel halimül hakim, tebarek te Subhaneke Rabbül-arşil azim."Ramuz el e-hadis, 498. sayfa, 11. hadis