Arama Sonuçları kom suna

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/23026-kom-suna

NoHadis MetniKaynak
7378 Haramlardan sakın ki, insanların en abidi olasın. Allah'ın taksimine razı ol ki, halkın en zengini olasın. komşuna iyilik yap ki, ( Kamil) mü'min olasın. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki, (halis) müslüman olasın. Bir de sakın çok gülme. Zira fazla gülme kalbi öldürür.Ramuz el e-hadis, 13. sayfa, 7. hadis
8069 Kıyamet günü olduğunda, komşu komşusuna asılır da, "Ya Rabbi Sen buna sor ki, kapısını bana niçin kapattı ve taamını neden benden menetti?" der.Ramuz el e-hadis, 59. sayfa, 9. hadis
8539 Allah (z.c.hz.) doyduğundan fazla yiyeni, taattan gafil olanı, sünneti terk edeni, Peygamberinin âline buğz edeni, komşusuna eza edeni ve zımmilere zulmedeni sevmez.Ramuz el e-hadis, 92. sayfa, 12. hadis
8542 Allah (z.c.hz.) üç kimseyi sever, üçüne de buğz eder. Sevdikleri kimseler: Fisebillâh gaza eden, sabırla ve ihtisapla (ecrini ümid ederek) ölünceye kadar harp eden; Eza eden komşusuna, Allah onu, elinden kurtarıncaya kadar sabreden; Bir cemaatle sefere çıkan, geceleyin uyku bastırıp inip uykuya yattıklarında kalkıp temizlenen ve Allah'dan ümid ve korku ile namaz kılan. Buğz ettiği kimseler ise: Başa kakıcı, hasis; Böbürlenen kibirli kimse; Çok yemin eden tacir.Ramuz el e-hadis, 93. sayfa, 1. hadis
10831 Allah, kıyamet gününde, yedi kimsenin yüzüne bakmaz, onları tezkiye etmez ve onları alemlerle birlikte ilk girenlerle beraber Cehenneme sokar; meğer tevbe ederler, meğer tevbe ederler, meğer tevbe ederler. Kim de tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. Bu yedi sınıf kimse şunlardır: Elini nikah eden, erkek erkeğe yakınlaşan (fail ve mef'ul) içkiye devamlı olan, ana babasını yardım istiyecek kadar döven, lanet edilinceye kadar komşusuna eza eden, komşusunun karısı ile zina eden.Ramuz el e-hadis, 296. sayfa, 2. hadis
11751 Cebrail (a.s.) Bana komşuyu tavsiyede o kadar ileri gitti ki, yakında onu komşusuna vâris yapacak zannettim.Ramuz el e-hadis, 375. sayfa, 1. hadis
11984 komşusuna eza eden Bana eza etmiş ve Bana eza eden de Allah'a eza etmiş olur. Kim komşusu ile kavga ederse, Benimle kavga etmiş. Benimle kavga eden de Allah'la kavga etmiş olur.Ramuz el e-hadis, 395. sayfa, 7. hadis
12010 Kim ki Allah ve Resulunün kendisini sevmesinden hoşlanırsa, doğru söylesin, emanete riayet etsin ve komşusuna eza etmesin.Ramuz el e-hadis, 397. sayfa, 1. hadis
12581 Bir kimse Allah'a ve kıyamet gününe inanıyorsa komşusuna iyilik etsin. Bir kimse Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Ve bir kimse Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya sussun.Ramuz el e-hadis, 439. sayfa, 7. hadis
12940 Zengine sadaka helal olmaz, ancak şu beş kişi hariç: Allah yolunda gaziye, hükümet hesabına zekat toplıyana, borçluya, fakire verilen zekatı ondan malı ile satın alan adama veya fakirin kendisine verileni zengin komşusuna yollamış veya onu davet etmiş durumda olana.Ramuz el e-hadis, 469. sayfa, 7. hadis