Arama Sonuçları Kulum Beni

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/23116-Kulum-Beni

NoHadis MetniKaynak
7305 Müjde olsun sana. Zira Cenabı hak: "Bu humma Benim ateşimdir. Onu mü'min Kuluma ahiretteki ateş hissesini dünyada savuşturması için musallat ederim"buyurur. (Peygamberimiz humma veya sıtmaya tutulan bir zatı ziyaretlerinde böyle buyurmuşlardır.)Ramuz el e-hadis, 6. sayfa, 13. hadis
8014 Kul "Sübhanellah" dediğinde Allah: "Kulum Beni tesbihte ve Bana hamdde sadıktır ve Benden başkasına tesbih layık değildir" buyurur.Ramuz el e-hadis, 56. sayfa, 4. hadis
8015 Müslüman bir kul "Lâ ilâhe İllallah" dediğinde, o tevhid gökleri yarıp geçer ve Allahın huzurunda durur. Cenabı Hak ona: "Sakin ol" diye buyurur. O tevhid der ki: "Nasıl sakin olayım? Beni söyleyen mağfiret olunmadıkça" Allah Teala buyurur ki: "Sen o Kulumun dilinden çıktığın anda Ben onu bağışlamıştım."Ramuz el e-hadis, 56. sayfa, 5. hadis
8123 Bir mü'min öldüğünde, komşularından iki kişi: "Biz onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz" demişlerse, Allah Tealâ'nın ilminde o kulun hali öyle olmadığı halde, Allah meleklerine buyurur ki: "Ölen Kulum hakkında, şu iki Kulumun şehadetini kabul ediniz ve bu hususta Benim ilmimde mevcut olan durumunu dikkate almayınız."Ramuz el e-hadis, 63. sayfa, 2. hadis
8535 Allah (z.c.hz.) kendini ibadete vermiş olan genci meleklerine takdim eder: "Bakın Kulum Benim için şehvetini bırakıyor." Kula hitaben de: "Sen Benim nazarımda bazı muhterem meleklerim gibisin" buyurur.Ramuz el e-hadis, 92. sayfa, 8. hadis
8559 Allah (z.c.hz.) buyurur: "Ben Kulumun zannındaki gibiyim. Hayır ise hayır, şer ise şer (Yani Kulum Beni nasıl bilirse öyle bulur.)Ramuz el e-hadis, 94. sayfa, 4. hadis
9188 Allah Teala Hz. Musa (a.s.)'a: "Ey Musa evinde seninle beraber oturmamı istermisin?" diye vahyetti. O hemen secdeye kapandı. Sonra: "Ey Rabbim, evimde Benimle nasıl kalırsın?" dedi. Allah Teala: "Ey Musa, sen bilmezmisin ki, Ben, Beni zikredenin yanında olurum. Ve Kulum Beni nerede ve ne zaman ararsa bulur" buyurdu.Ramuz el e-hadis, 156. sayfa, 1. hadis
9906 "Oruç siperdir. Kulum onunla siperlenir. Oruç Benim içindir. Ve onun mükafatını bizzat Ben veririm."Ramuz el e-hadis, 219. sayfa, 9. hadis
11188 Allah (z.c.hz.) buyurdu ki: "Bir Kulum ki, vücuduna sıhhat ve afiyet verdim ve onun üzerine rızkını genişlettim de beş senede bir Beni ziyarete gelmedi, muhakkak o mahrumdur. (Kabe ziyareti için)Ramuz el e-hadis, 327. sayfa, 3. hadis
11196 Allah ( z.c.hz.) buyuruyor: "Kulum Bana kavuşmaktan hoşlanırsa, Ben de ona kavuşmaktan hoşlanırım. Bana kavuşmak onun hoşuna gitmiyorsa Benim de ona kavuşmak hoşuma gitmez."Ramuz el e-hadis, 327. sayfa, 11. hadis