Arama Sonuçları nerede ne

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/24955-nerede-ne

NoHadis MetniKaynak
7346 Biraz önce Cibril (a.s) Bana geldi ve: "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râci'ûn" dedi. Ben de: "Evet, biz Allah'ınız ve ona dönücüyüz. Fakat ne sebeble böyle söyledin Ya Cibril?" dedim. Buyurdu ki: "Senin ümmetin, çok değil, Senden az bir zaman sonra fitneye düşecektir." Ben de: "Küfür fitnesi mi, yoksa dalalet fitnesi mi?" diye sordum. Buyurdu ki: "Bunların hepsi olacak." "Ben onlara Allah'ın kitabını bırakıyorum, bu fitne nereden doğar?" dedim. Dedi ki: "Allah'ın kitabını bırakmaları sebebiyle dalalete düşerler. Ve bu onların Uleması ve Umerası ile başlar. Umera halkın haklarını kendilerine vermez ve aralarında kıtal vaki olur. Ulema da umeranın arzu ve heveslerine tabi olur ve onların dalalette devamlarına sebep olurlar. Sonra da bu hallerinden çekinmezler." Ben de: "Ya Cibril! Onlardan kurtulmak isteyen kimse ne ile kurtulur?" dedim. Buyurdu ki: "Çekinmek ve sabır etmekle ki, hakları verilirse alırlar, verilmezse vazgeçerler"Ramuz el e-hadis, 10. sayfa, 9. hadis
7375 nerede olursan ol Allah'tan kork. Bir kötülük yaptığında arkasından onu giderecek bir iyilik yap. İnsanlarla güzel ahlak sahibi olarak muâşeret et.Ramuz el e-hadis, 13. sayfa, 4. hadis
7377 Allah'tan kork. Namazı dosdoğru kıl, zekatı ver. Beytullah'a hac ve umre yap, ana ve babana iyilik yap, yakınlarını ziyaret et, misafirine ikram et, emri bil marut nehy'i anil münker yap. Hak nerede ise sen de onunla beraber ol.Ramuz el e-hadis, 13. sayfa, 6. hadis
7624 Sizden birisi uykusundan uyandığında, elini üç kere yıkamadıkça bir kaba sokmasın. Zira o kimse elinin nerede gecelediğini bilmez.Ramuz el e-hadis, 30. sayfa, 2. hadis
7712 Sizden biri, bir meclise geldiğinde kendisi için bir yer açılırsa oraya otursun, aksi halde baksın, nerede daha geniş bir yer görürse oraya otursun.Ramuz el e-hadis, 36. sayfa, 7. hadis
7742 Teenni edersen isabet edersin, yahud hemen hemen isabet etmiş olursun. Acele ettiğin zaman ise hataya düşersin, yahud neredeyse hata etmiş olursun.Ramuz el e-hadis, 38. sayfa, 8. hadis
8071 Kıyamet günü olduğunda Aziz ve Celil olan Allah meleklerine şöyle buyurur: "Kulaklarını ve gözlerini şeytanın çalgılarından ve haramlardan koruyanlar nerededir? Onları ayırınız." Bunun üzerine melekler onları arayıp, misk ve anber tepeleri üzerinde toplarlar. Sonra Allah Meleklerine tekrar şöyle buyurur: "Onlara tesbihimi ve temcidimi duyurun." Bunun üzerine o kimseler öyle güzel sesler duyarlar ki, benzerlerini hiç kimse duymamıştır.Ramuz el e-hadis, 59. sayfa, 11. hadis
8081 Kıyamet günü olduğunda, "Altmış yaşındakiler nerededir?" diye nida olunur. Bu öyle bir ömürdür ki, Allah Teala bu hususta: "Öğüt alacak kişinin alabileceği kadar bir ömür ile sizi yaşatmadık mı?" diye buyurmuştur.Ramuz el e-hadis, 60. sayfa, 5. hadis
8313 İmanın efdali, nerede olursan ol, Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmekliğindir.Ramuz el e-hadis, 76. sayfa, 9. hadis
8432 Kimin evinde oturuyor, nerede sakin oluyor, kimin yolunda yürüyorsunuz bakınız.Ramuz el e-hadis, 84. sayfa, 12. hadis