Arama Sonuçları onun namazı

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/26410-onun-namazi

NoHadis MetniKaynak
7377 Allah'tan kork. namazı dosdoğru kıl, zekatı ver. Beytullah'a hac ve umre yap, ana ve babana iyilik yap, yakınlarını ziyaret et, misafirine ikram et, emri bil marut nehy'i anil münker yap. Hak nerede ise sen de onunla beraber ol.Ramuz el e-hadis, 13. sayfa, 6. hadis
7528 Köle kaçtığı zaman, tekrar efendisine dönünceye kadar namazı kabul olunmaz.Ramuz el e-hadis, 23. sayfa, 5. hadis
7714 Namaza kalktığın zaman tekbir al. Sonra Kur'an'dan sana kolay geleni oku, sonra rükû'a varınca bütün uzuvların sükun buluncaya kadar ellerini dizlerinin üzerinde sabit tut. Sonra başını kaldırdığında bütün uzuvların eski haline dönünceye kadar doğrul. Sonra secdeye vardığında bütün kemiklerin tam sükuna erinceye kadar otur. Sonra ordan kalkınca bütün kemiklerin yerlerine gelinceye kadar sabit ol. Sonra bunun aynını yap. Sonra namazın ortasında oturduğun zaman itmi'nan bulup, sol ayağını yere yay. Sonra teşehhüdde bulun. Sonra kıyama kalktığında namazı bitirinceye kadar benzer şekilde (yaparsın.)Ramuz el e-hadis, 36. sayfa, 9. hadis
7841 Sizden biri mescide girdiğinde imam teşehhüdde ise tekbir alsın ve onunla otursun. İmam selam verince kalksın ve namazını tamamlasın. O kimse böylece cemaatin faziletine erişmiş olur.Ramuz el e-hadis, 44. sayfa, 14. hadis
7948 Sizden biri namazını bir sütre arkasında kılsın ve sütreye de yakın olsun. Bu takdirde şeytan onun namazını kesemez.Ramuz el e-hadis, 51. sayfa, 11. hadis
7949 Sizden biri cenaze namazı kıldığında onunla gitmeyecekse, o cenaze gözden gaib oluncaya kadar ayakta dursun. Eğer cenaze ile gidiyorsa o indirilinceye kadar oturmasın.Ramuz el e-hadis, 51. sayfa, 12. hadis
7955 Bir kimse açıkta namaz kıldığında, bir semerin arkasındaki tahta kadar veya biraz daha küçük olan ortasındaki tahta kadar bir yükseklikte önünde sütre bulunmaz ise, siyah bir köpek veya merkep (geçtiğinde) namazı keser. Denildi ki: "Siyah köpeğin kırmızıdan farkı nedir?" Buyurdu ki: "Siyah köpek şeytandır."Ramuz el e-hadis, 52. sayfa, 6. hadis
8029 Sizden biri, gece namaz kılmak için kalktığında misvak kullansın. Zira bir kimse namazında Kur'an okurken bir melek ağzını onun ağzına dayar ve o kimsenin ağzından bir şey çıkmaz ki o meleğin ağzına girmiş olmasın.Ramuz el e-hadis, 57. sayfa, 3. hadis
8127 Cennet ehlinden bir kimse öldüğünde, Allah Azze ve Celle, onu taşıyana, arkasından gidene ve onun namazını kılana azab etmekten haya eder.Ramuz el e-hadis, 63. sayfa, 6. hadis
8676 Kulun uykusunda ruhu kabzolur. Ve geri verilib verilmeyeceğini de bilmez. Vitir namazını kılıp yatması onun için daha hayırlıdır. Ayda üç gün oruç tutan, ayın hepsini oruçlu geçirmiş gibi olur. Çünkü Allah bire on sevab verir. Kul, kendisinden her "Sülâmâ"sının bir zekâtı olduğu halde sabahlar. "Sülâmâ nedir? Ya Resulallah" denildi. Buyurdu ki: "Ceseddeki her kemiğin mafsalıdır. Eğer o kul, dört secde ile iki rek'at namaz kılarsa (İşrak veya duha namazı) cesedinin zekâtını ödemiş olur.Ramuz el e-hadis, 104. sayfa, 2. hadis