Arama Sonuçları et evinin

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/27920-et-evinin

NoHadis MetniKaynak
10088 Kadın avrettir ve dışarı çıkınca şeytan onu gözler. Kadının Allah'a en yakın olduğu zaman ise evinin en derin yerinde olduğu vakittir.Ramuz el e-hadis, 233. sayfa, 14. hadis
10182 Hicret iki türlüdür. Şehirlinin hicreti, bedevinin hicreti. Bedevi olanın vazifesi, çağrıldığında icabet eder ve emredilenlere de itaat eder. Şehirlinin hicretine gelince; o, ikisinden belası büyük ve mukafatı da daha büyük olanıdır.Ramuz el e-hadis, 239. sayfa, 9. hadis
10715 (Bedevinin birisi mescidi saadette sıkışmış, koyuvermiş, üzerine üşüşecek olmuşlar) Onu bırakın. İdrarın üzerine kova ile su dökün. Siz ancak kolaylık göstermek için gönderildiniz. Çetinlik göstermek için değil.Ramuz el e-hadis, 284. sayfa, 15. hadis
11712 Hiç bir kimse yoktur ki, ilim öğrenmeye gitmek niyetiyle, ayakkkabısını, mestini, elbisesini giymiş olsun da, Allah onun günahlarını evinin kapısının eşiğini aşarken mağfiret etmiş olmasın.Ramuz el e-hadis, 372. sayfa, 1. hadis
12002 Kim ki Allah (z.c.hz.)'nden evinin hayrını çok etmesini isterse, yemeğe otururken ve kalkınca elini ağzını yıkasın.Ramuz el e-hadis, 396. sayfa, 9. hadis
13269 Ey Busre her hatanda Allah (z.chz)ni zirket ki, Allah seni hatanın yanında mağfiretle zikretsin. Kocana itaat et, bu sana dünya ve ahiret hayrı olarak kafidir. Ana-babana iyilik et ki evinin hayrı çok olsun.Ramuz el e-hadis, 496. sayfa, 1. hadis
13328 Ya nahif, akrabanı yokla ki, ömrün uzun olur. Marufu yap ki, evinin hayrı çok olur. Her taş ve toprak yanında Allah'ı zikret ki, kıyamet günü Ben sana şahid olayım. (Her yer ve her adımda zikret)Ramuz el e-hadis, 501. sayfa, 3. hadis
14421

Âişe (R) şöyle demiştir: Peygamber (S) şöyle buyurdu:

"Kadın, evinin yiyeceğinden, evinin geçimini bozucu olmayarak ik­ram ve infâk yaptığında, bu ikram ve infâkı sebebiyle kadın için bir ecr vardır. Bu malı kazanması sebebiyle kocasına, (bunu muhafaza etmesi sebebiyle) bekçisine de bir o kadar sevâb vardır. Bunların bâ­zısının sevabı, öbürlerinin sevabından hiçbirşey eksiltmez

Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 17