Arama Sonuçları fakire ki

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/29280-fakire-ki

NoHadis MetniKaynak
9212 Peygamberlerin ilki Adem (a.s.), sonra Nuh (a.s.)'dır. İkisi arasında on baba vardır. Namaz, dikilmiş şeylerin en hayırlısıdır. (Namaz, dinin direğidir.) kim dilerse onu çoğalsın. Sadakanın sevabı kat kat verilir. Oruç ise kalkandır. Allah buyurdu ki: "Oruç, Benim içindir. Onu Bizzat Ben mükafatlandırırım." Nefsim elinde olana yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir. Sadakanın en faziletlisi; azlıkta, gayretle ve fakire de gizlice verilenidir. Köle azad etmenin en faziletlisi de bedelce en yüksek olandır.Ramuz el e-hadis, 159. sayfa, 7. hadis
11450 Aziz ve Celil olan Allah lanet etsin o fakire ki, zengine malından dolayı tevazu gösterir de bundan dolayı dininin üçte ikisini kaybeder.Ramuz el e-hadis, 348. sayfa, 3. hadis
12194 Bir kimse bir fakire mühlet verse veya borcunu bağışlasa, kendisinden başka gölge bulunmayan günde Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir.Ramuz el e-hadis, 410. sayfa, 6. hadis
12195 Bir kimse bir fakire günü gelince yine mühlet verirse, her günü ona bir sadaka olur.Ramuz el e-hadis, 410. sayfa, 7. hadis
12843 Veyl memlukten ötürü malike, veyl malikten ötürü memlüke. Veyl fakirden ötürü zengine, veyl zenginden ötürü fakire. Veyl kuvvetliden ötürü zaife ve veyl zaiften ötürü kuvvetliye.Ramuz el e-hadis, 461. sayfa, 8. hadis
12940 Zengine sadaka helal olmaz, ancak şu beş kişi hariç: Allah yolunda gaziye, hükümet hesabına zekat toplıyana, borçluya, fakire verilen zekatı ondan malı ile satın alan adama veya fakirin kendisine verileni zengin komşusuna yollamış veya onu davet etmiş durumda olana.Ramuz el e-hadis, 469. sayfa, 7. hadis
14433

Huzeyfe (R) şöyle demiştir: Peygamber (S) şöyle bu­yurdu: "Sizden evvelki milletlerden müsamahalı bir kişinin ruhunu melekler karşıladılar ve:

— (Dünyâda iken) hayır nev'inden birşey işledin mi? diye sor­dular.

Bu kişi:

—  Ben hizmetçilerime: (Borçlu olan) fakire mühlet veriniz ve müsamaha ediniz, diye emreder idim, dedim.

Bunun üzerine melekler de ona müsamaha eylediler" buyurdu

Ve Ebû Mâlik, Rıb'î'den rivayetinde: "Ben zengine karşı kolay­laştırır, fakire de mühlet verirdim' tarzında söylemiştir

Bu hadîsi Abdulmelik'ten; o da Rıb'î'den rivayet etmekte Ebû Mâlik'e Şu'be ibnu'l-Haccâc mutâbaat etmiştir

Ve Ebû Avâne, Abdulmelik'ten; o da Rıb'î'den rivayetinde: "Ben (borçlu olan) zengine mühlet verir, fakirden de vazgeçerdim" şeklin­de söyledi

Ve Nuaym ibnu Ebî Hind, Rıb'î'den rivayetinde: "Ben zengin­den kabul eder, fakirden de müsamaha ederdim" şeklinde söylemiş­tir

Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 29