Arama Sonuçları ettiği şeyin

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/3053-ettigi-seyin

NoHadis MetniKaynak
7593 Allah Teala halkını korkutmak murad ettiğinde, korkutucu bir şeyden pek azını arz'da izhar ede de mahlukat ondan ürperir. Onları helak etmeyi dilediği zaman ise, o şeyin hepsini birden izhar eder.Ramuz el e-hadis, 27. sayfa, 13. hadis
7718 Bir kadın kocasının evinden bir şeyi makul ölçüde infak ederse, o kadına infak ettiği şeyin ecri verilir. Kocası için de o şeyi kazanmış olduğu için ecir vardır. Veren hizmetçi ise ona da benzer ecir vardır. Birine verilen ecir sebebiyle diğerlerinin ecrinde bir noksanlık olmaz.Ramuz el e-hadis, 36. sayfa, 13. hadis
7874 Şayet ahiretle alakalı bir şeyi istediğinde onun sana kolaylaştırıldığını ve fakat, dünya hususunda arzu ettiğin bir şeyin ise zorlaştırıldığını gördüğün zaman şunu bil ki, sen muhakkak güzel bir hal üzerindesin. Yine sen ahiret hususunda istediğin bir şeyin zorlaştırıldığını ve dünya hususunda ise arzu ettiğin bir şeyin sana kolaylaştırıldığını görürsen bil ki, sen kötü bir hal üzerindesin.Ramuz el e-hadis, 46. sayfa, 12. hadis
11201 Allah (z.c.hz.) buyurur: "Kulumun Bana taabbüd ettiği şeyin en sevgilisi, Benden ötürü hayırhahlığıdır." (Onu da Allah yaratmış diyoruz.)Ramuz el e-hadis, 328. sayfa, 3. hadis
11917 Maîşeti müşkilleşmiş bir kimsenin evinden çıktığında şunu demesine ne mani var?: "Bismillâhi alâ nefsî ve mâlî ve dînî Allahümme raddinî, bi kadâike ve bâriklî fîmâ kuddiralî hattâ lâ uhibbe ta'cîle mâ ahharte ve te'hîra mâ acelte." (Allah adı ile başlar, nefsimi, malımı ve dinimi korumasını ondan dilerim. Allahım ilahi kazana beni razı kıl ve benim için takdir olunanı bana mübarek eyle, Ta ki senin te'hir ettiğin şeyin acilen olmasını ve acilen verdiğin şeyin de sonraya kalmasını istemiş olmayayım.Ramuz el e-hadis, 389. sayfa, 10. hadis
12823 Nehyettiğiniz şeyin mislinin size de gelmesinden korkmadıkça "Emri bil maruf ve nehyi anil münker" size vacip olur. Eğer bundan korkuyorsanız "sükut" size helal olur.Ramuz el e-hadis, 459. sayfa, 8. hadis
13147 Bir kadın için kocası evde iken onun izni olmadan nafile oruç tutmak ve evine izinsiz adam almak helal olmaz. Kocasının emri olmadan infak ettiği şeyin yarı sevabı kocasına verilir.Ramuz el e-hadis, 485. sayfa, 8. hadis