Arama Sonuçları etsin bir

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/33234-etsin-bir

NoHadis MetniKaynak
7422 Allah Teala'nın nehy ettiği kötü şeylerden kaçının. Bunlardan bir şeye kim düşerse, Allah'ın örttüğünü o da gizli tutsun. Ve Allah'a tevbe etsin. Zira, her kimin durumu bize açıklanırsa Allah'ın kitabının hükmünü o kimse üzerine tatbik ederiz.Ramuz el e-hadis, 16. sayfa, 5. hadis
7501 Dünya meşakkatlerine (tedbirini alarak) gir. Ve sabır ve kanaat ile nefsini dünyanın sıkıntı ve kederlerinden çıkar. bir de kendi nefsin hakkında bildiklerin, insanlardan (onları ayıplamaktan) seni men etsinRamuz el e-hadis, 21. sayfa, 8. hadis
7523 Sizlerden biri, müslümanlar hakkında hüküm vermek durumunda kaldığı zaman öfkeli iken hüküm vermesin. Onlara (davacı ve davalıya) bakışta, oturtma yerinde ve işaret etmede kendilerine eşit davranılmasını temin etsin.Ramuz el e-hadis, 22. sayfa, 17. hadis
7530 Sizden biri yatağına gireceği zaman, gömleğini çıkarıp onunla yatağını silsin, temizlesin. Zira o bilmez ki yatağından kalktıktan sonra yatağına bir şey oldu mu? (böcek, akreb v.s girdi mi?) Sonra sağ yanı üzerine yatsın ve şöyle dua etsin: "Ya Rabbi! Senin adını anarak sağ yanımı yere koydum. Ancak senin yardımınla kaldırabilirim. Eğer ruhumu kabzedersen ona merhamet eyle. Eğer onu geri verirsen salih kullarını muhafaza ettiğin şekilde onu koru Allahım".Ramuz el e-hadis, 23. sayfa, 7. hadis
7550 bir seferde üç müslüman buluşursa, Allah'ın kitabını en iyi okuyan (Fakih olan), en küçükleri de olsa onlara imamlık etsin. İmamlık edince de onların emiri de olur.Ramuz el e-hadis, 24. sayfa, 14. hadis
7662 Sizden birisi, bir kadın veya erkek hizmetçi veya bir hayvandan fayda gördüğü zaman, elini onun alnına koyup bereketle dua etsin ve şöyle desin: "Allahım, bunun hayrını ve tabiatının hayırlı tarafını Senden niyaz ederim ve Allahım onun şerrinden ve tabiatının şerrinden Sana sığınırım." Eğer aldığı hayvan deve ise eliyle devesinin hörgücünü tutsun (gene bereketle dua etsin.)Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 15. hadis
7664 Sizden biri iftar edeceği zaman hurma ile iftar etsin, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa su ile iftar etsin, çünkü o tertemizdir.Ramuz el e-hadis, 33. sayfa, 2. hadis
7719 Sizden birisinin hayvanı çöl gibi ıssız bir yerde elinden kaçarsa şöyle nida etsin: "Ey Allah'ın kulları benim için onu tutunuz. Ey Allah'ın kulları benim için onu tutunuz." Zira yer yüzünde Allah'ın öyle hazır kulları vardır ki, o hayvanı onun için tutacaktır.Ramuz el e-hadis, 36. sayfa, 14. hadis
7730 Sizden birisi küçük abdest bozduğunda üç defa istibra etsin.Ramuz el e-hadis, 37. sayfa, 11. hadis
7751 Sizden birisi evlendiğinde veya bir cariye, at veya hizmetçi aldığında, elini onun alnı üzerine koyup bereketle dua etsin.Ramuz el e-hadis, 39. sayfa, 4. hadis