Arama Sonuçları akıllı bir

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/36150-akilli-bir

NoHadis MetniKaynak
8621 Adam camiye gider, namaz kılar. Allah indinde sivri sinek kanadı kadar kıymeti olmaz. Kiminin de namazının Uhud dağı kadar kıymeti olur. Bunun sebebi, ikincinin birinciden daha akıllı olmasıdır. "Akılca güzel nasıl olur?" diye soruldu. Buyurdu ki: "Eğer, haramdan kim daha çok sakınıyorsa hayra kim daha çok haris ise, o daha akıllıdır.Ramuz el e-hadis, 99. sayfa, 6. hadis
8929 Âli Davud'a nazil olan hikmette ibret vardır. akıllı olan insan şu dört vakitten başka şeyle nefsini meşgul etmemelidir: Rabbine dua (ve ibadet) edeceği vakit, Nefsini muhasebe edeceği vakit, Kendisi hakkında, kardeşlerini nasihat etmesine ve ayıblarını kendisine haber vermelerine kafi gelecek bir vakit. Kendi nefsinin helal ve temiz ihtiyaçlarına ayıracağı bir vakit. Bu vakitte diğer zamanlar içinde bir yardım vardır ve kalbin istirahatı kafi miktarda varlık iledir. Sonra da akıllı kimse için, diline sahip olması, zamanını bilmesi, işine yönelmesi ve en sağlam dostuna karşı bile ihtiyatlı olması icap eder.Ramuz el e-hadis, 127. sayfa, 5. hadis
9158 Ben Allah üzerine şehaded ederim ki, hiç bir akıllı kimse yoktur ki, ayağı sürçsün de (bir günah işlesinde) tövbe ettiğinde Allah onu afvetmesin. Tekrar işler, tekrar afvolunur. Tekrar işler tekrar afv olunur. Taki Cennete gidene kadar. (Akıldır insanı günahtan kurtaran. Akıldır insanı tövbe ettiren, Akılsız ise yaptığına hiç aldırış etmez. )Ramuz el e-hadis, 151. sayfa, 6. hadis
9771 Rüya bir kuşun ayağına asılı bir haldedir, sahibi söz etmedikçe. Sahibi onu anlatırsa düşer. Onun için rüyayı ancak alime, nâsiha veya akıllı bir kimseye anlatın. Ve salih rüya Nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür.Ramuz el e-hadis, 209. sayfa, 9. hadis
10558 Allah (z.c.hz.)'leri Adem oğlundan çıkanı dünyaya misal olarak gösterdi. Bu, gaita ve idrardan kinayedir. Yani insandan çıkan şeyler, bundan evvel, çeşitli, temiz yumuşak yemeklerdi ve temiz ve içilmesi hoş içeceklerdi de, bunun akibeti gördüğünüz gibi oldu. İşte dünya da nefis ve hoş manzaralıdır. Nefislerde bu süsünden dolayı bu dünyaya heves eder. Cahil, akibetini düşünmeyip onun dışını ziynetine, ebedi kalıcı zannederek aldanır. akıllının kalbi ise ona yatmaz. Bilgisi ile ona aldanmaz. Bilir ki o, muvakkat bir fanidir. bir müddet faydası olsa da, ölüm, dünyada yaşayana çaresiz gelecek ve dünyadan onun alakasını kesecektir.Ramuz el e-hadis, 271. sayfa, 15. hadis
10745 Müminin rüyası Peygamberliğin kırk cüzünden biridir ve söylenmedikçe, o bir kuşun ayağında asılı gibi durur. Söylenince de düşer. (Tahakkuk eder) Onun için rüyayı akıllı ve dost bir adama anlatın.Ramuz el e-hadis, 288. sayfa, 4. hadis
11264 İki kişi camiye yönelir. Ama birinin kıldığı namaz ötekininkinden efdal olur. Zira, akıl cihetiyle daha akıllıdır. Öteki ise zerre ağırlığınca kıymet alamıyan bir namazdan döner. (Akıl ise verağla alakaldır.)Ramuz el e-hadis, 334. sayfa, 1. hadis