Arama Sonuçları Rüya bir

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/36158-Ruya-bir

NoHadis MetniKaynak
7483 Aziz ve Celil olan Allah, diğer Peygamberlerden misaklarını aldığı gibi Benden de misak aldı. Meryem oğlu Mesih İsa (a.s.) Beni müjdeledi. Ve Peygamberinizin (s.a.s.) Annesi Rüyasında, iki ayağının arasından bir nur çıktığını ve o nur ile Şam'ın köşklerinin aydınlatıldığını gördü.Ramuz el e-hadis, 20. sayfa, 6. hadis
7581 Allah bir kula hayır murad ettiğinde, onun kalbinin kilidini açar. Ve onun kalbinde yakın ve sıdk hasıl eder. Onun kalbini, içine girenleri koruyan, bir mahfaza kılar ve o kimsenin kalbini selim, lisanını sadık, ahlakını müstakim, kulağını işitici ve gözünü de görücü kılar.Ramuz el e-hadis, 27. sayfa, 1. hadis
7603 Allah bir kulu (haktan) meylettirmek isterse, tedbir almakta basiretini kapalı kılar. (Doğruya yol bulamaz)Ramuz el e-hadis, 28. sayfa, 10. hadis
7670 Kıyamet yaklaştığında, müslümanın Rüyası hemen hemen yalan çıkmaz. Rüyası en sadık olan da sözü en doğru olandır. Müslümanın Rüyası Nübüvvetin kırkbeş cüz'ünden biridir. Rüya üçtür: Salih Rüya ki, Bu Allah'dan bir müjdedir. Hüzün veren Rüya ki, bu da şeytandandır. Ve bir de kişinin kendi nefsinin ilka ettiği Rüyadır. biriniz hoşuna gitmeyen bir Rüya gördüğünde kalksın ve (sol tarafına) tükürsün. Ve onu başkalarına anlatmasın. Rüyada bağlı olmaktan sevin. Zira Rüyada bağ, dinde sebattır. Lakin boynundaki demir bağdan hoşlanma. (Zira bu ağır yüke delalet eder.)Ramuz el e-hadis, 33. sayfa, 8. hadis
7862 Sizden biri güzel bir Rüya gördüğünde, onu tabir etsin ve anlatsın. Fena bir Rüya gördüğünde ise tabir etmesin ve anlatmasın.Ramuz el e-hadis, 45. sayfa, 21. hadis
7863 Sizden biri hoşuna gitmeyen bir Rüya gördüğünde sol tarafına üç defa tükürsün ve şeytandan Allah'a sığınsın ve üzerinde olduğu yanından diğerine dönsün.Ramuz el e-hadis, 46. sayfa, 1. hadis
7864 Sizden biri hoşlandığı bir Rüya görürse o ancak Allah'dandır. Öyle ise Allah'a hamd etsin ve onu anlatsın. Bunun gayrısını, yani hoşlanmadığı bir Rüya görürse, o da ancak şeytandandır. Öyleyse şerrinden Allah'a sığınsın ve onu hiç kimseye anlatmasın. Bu takdirde kendisine bir zarar olmaz.Ramuz el e-hadis, 46. sayfa, 2. hadis
8607 Rüya nasıl tabir olursa öyle vaki olur. Ayak kaldırılmış yerleşecek gibi. Onun için Rüyanızı ya nâsih veya âlim kimseye söyleyin.Ramuz el e-hadis, 98. sayfa, 4. hadis
8827 İftiracıların iftiracısı o kimsedir ki, Benim söylemediğimi "söyledi" der. Rüyada görmediğini de "gördüm" der. Ve bir de babası olmadığı halde "filanın oğluyum" der.Ramuz el e-hadis, 116. sayfa, 1. hadis
8968 Peygamberlerden bazıları ses işitirlerdi. Bununla tebliğe memur edilirlerdi. bir kısmı Rüyada (tebliği) alır, bir kısmının da kalb ve kulaklarına yerleşirdi. Bana ise Cebrail (a.s.) gelir, şifahen tebliğini yapar, sizden birinizin gelib arkadaşları ile konuşması gibi.Ramuz el e-hadis, 131. sayfa, 1. hadis