Arama Sonuçları Ben oruç

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/37534-Ben-oruc

NoHadis MetniKaynak
8091 Sizden biri oruçlu olduğu bir günde, sakın kötü bir söz söylemesin ve bir cahillik yapmasın. Şayet birisi kendisine kötü bir söz söyler veya mücadeleye kalkarsa o, sadece "Ben oruçluyum, Ben oruçluyum" desin.Ramuz el e-hadis, 61. sayfa, 2. hadis
8561 Allah (z.c.hz.) buyurur: "oruç Benimdir. Ona mükâfatını Ben veririm." oruçluya iki ferah vardır: Biri iftarda, ikincisi Allah'a kavuştuğunda mükâfatını alacağı zaman. Muhammed (s.a.s.)'in nefsi yed-i kudretinde Olana kasem ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah'a, amber kokusundan daha güzel gelir.Ramuz el e-hadis, 94. sayfa, 6. hadis
8826 Benim ümmetimin hallerine en imrenilecek olanı şu kimsedir; Malı az, çoluk çocuğunun da namaz ve oruçtan nasibi var. Rabbine ibadet ve itaatını da gizlide ve en güzel şekilde yapar. İnsanlar arasında tanınmaz. Ve kimse onu parmakla işaret etmez. Rızkı ancak yetecek kadardır. Ve buna da sabırlıdır. Halini kimse bilmez. Arkasından ağlayanı az ve mirası da azdır.Ramuz el e-hadis, 115. sayfa, 9. hadis
9101 Ben Hakka meyyal kolay bir din ile gönderildim. Sonradan ruhbaniyet icad etmedim. Bazıları böyle yaptılar, sonra da o onlara farz oldu. Fakat tutamadılar. Et yeyin, ailelerinize mübaşeret edin, oruç tutun, iftar edin, namaz kılın, uyuyun da. Ben bunlarla emrolundum.Ramuz el e-hadis, 144. sayfa, 3. hadis
9171 Ben oruç tutarım ve iftar ederim. Namaz kılarım ve uyurum. Her amelin bir şevkli zamanı ve her şevkin de bir fetrek (durgunluk) zamanı vardır. Kimin fetreti sünnete yönelik olursa doğruyu bulmuştur. Kimin fetreti bunun dışına olursa dalâlete düşmüştür.Ramuz el e-hadis, 153. sayfa, 5. hadis
9212 Peygamberlerin ilki Adem (a.s.), sonra Nuh (a.s.)'dır. İkisi arasında on baba vardır. Namaz, dikilmiş şeylerin en hayırlısıdır. (Namaz, dinin direğidir.) Kim dilerse onu çoğalsın. Sadakanın sevabı kat kat verilir. oruç ise kalkandır. Allah buyurdu ki: "oruç, Benim içindir. Onu Bizzat Ben mükafatlandırırım." Nefsim elinde olana yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir. Sadakanın en faziletlisi; azlıkta, gayretle ve fakire de gizlice verilenidir. Köle azad etmenin en faziletlisi de bedelce en yüksek olandır.Ramuz el e-hadis, 159. sayfa, 7. hadis
9343 Siz "Visal" orucu" (İftar etmeden ertesi güne orucu bağlamak) tutmaktan sakının. Denildi ki: "Siz visal orucu tutuyorsunuz" Buyurdu ki; Siz bu mevzuda Benim gibi değilsiniz. Ben gecelediğimde Rabbim Beni yedirir ve içirir. Siz amellerden, ancak takat getirebileceğinizi yüklenin.Ramuz el e-hadis, 175. sayfa, 10. hadis
9906 "oruç siperdir. Kulum onunla siperlenir. oruç Benim içindir. Ve onun mükafatını bizzat Ben veririm."Ramuz el e-hadis, 219. sayfa, 9. hadis
9908 oruçlar siperdir ve o, mü'minlerin kalelerinden bir kaledir. oruç hariç, her amel sahibinindir. Allah teala şöyle buyurur: "oruç Benim içindir. Ve onu bizzat Ben mükafatlandırırım."Ramuz el e-hadis, 219. sayfa, 11. hadis
9910 oruçlarda riya yoktur. Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: "O Benim içindir. Onun mükafatını bizzat Beni veririm. (Çünkü) oruçlu yemesini, içmesini Benim için bırakır."Ramuz el e-hadis, 219. sayfa, 13. hadis