Arama Sonuçları derse Kadir

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/37627-derse-Kadir

NoHadis MetniKaynak
7579 Allah bir kula hayır dilediği zaman onun güzel işlerini ve iyiliklerini emanete ehil kimseler (iyiliğin Kadir ve kıymetini bilip teşekkür edenlere) isabet ettirir. Allah bir kula da şer murad ederse, onun güzel ve iyi işlerini emanete ehil olmayan kimselere rastlatır.Ramuz el e-hadis, 26. sayfa, 13. hadis
12327 Bir kimse çarşıya girse de: "Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerikeleh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" derse, Allah ona bir milyar sevap verir. Onun bir milyon günahını siler ve onu bir milyon mertebe yükseltir ve onun için Cennette bir köşk bina eder.Ramuz el e-hadis, 420. sayfa, 2. hadis
12501 Birkimse günde yüz kere: "Lâ ilâhe illallâhu vahdehû Lâ şerîke leh, Lehül mülkü ve Lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" derse, bu onun için on köle azadına bedeldir. Ve ayrıca kendisine yüz hasene yazılır, yüz günahı silinir ve bu sözler kendisi için o gün akşama kadar şeytandan korunmaya vesile olur. Hiç bir kimse o gün ondan daha efdal bir amelle gelemez, meğer ki onun yaptığından daha fazlasını yapmış bir kimse ola.Ramuz el e-hadis, 432. sayfa, 7. hadis
12505 Bir kimse: "Lâ ilâhe illallâhu vahdehû Lâ şerîke leh, Lehül mülkü ve Lehül hamdü bi yedihil hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" derse, bu sözler onun için on köle azad etmeye bedel olur.Ramuz el e-hadis, 432. sayfa, 11. hadis
12513 Bir kimse, "La ilahe illallâhu vahdehû lâ şerîkeleh, lehül mülkü ve Lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr." derse, bu sözü hiç bir sevab geçemez ve kendisinde de hiç bir günah kalmaz.Ramuz el e-hadis, 433. sayfa, 7. hadis
12515 Birkimse yatağına girerken temiz olarak, "Elhamdü lillahillezî alâ fekahera, velhamdu lillahillezî yuhyil mevta ve hüva ala külli şey'in Kadir." derse, günahlarından anasından doğduğu günkü gibi çıkar.Ramuz el e-hadis, 433. sayfa, 9. hadis
12520 Bir kimse üç kere, "La ilahe illallahül halimül kerim, subhanellahi Rabbis semavatis seb'î ve Rabbil Arşil Azim" derse, Kadir gecesine erişmiş gibi olur.Ramuz el e-hadis, 434. sayfa, 4. hadis
12540 Bir kimse sabahleyin, "Maşaallahu ha havle velâ kuvvete illa billah, Eşhedü ennallahe alâ külli şey'in Kadir" derse o günü hayrından nasibdar olur ve şerrinden kurtulur. Bunu akşemleyin söylerse o gecenin hayrından merzuk olur, şerrinden kurtulur.Ramuz el e-hadis, 436. sayfa, 2. hadis
12549 Bir kimse inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları affolur.Ramuz el e-hadis, 436. sayfa, 11. hadis