Arama Sonuçları borç veya

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/42432-borc-veya

NoHadis MetniKaynak
7430 Amellerin Allah Teala'ya en sevimli olanı, aç bir fakiri yediren, yahud onun borcunu ödeyen veyahud da ondan bir sıkıntıyı gideren kimsenin amelidir.Ramuz el e-hadis, 16. sayfa, 13. hadis
7726 Misafir (yemek, içmekten) mahrum olarak gecelemiş ise, ona yardım etmek, (hane sahibinin ve kendilerinin) hayvânî veya zirâî gıdalarından o misafire ikram etmeleri müslümanlar üzerine borçtur. (Sonradan bu mecburiyet kaldırıldı.)Ramuz el e-hadis, 37. sayfa, 7. hadis
8310 Amellerin en efdali mü'min kardeşinin içine sevinç sokmak, onun borcunu ödemek veya yemek yedirmektir. (ekmek de olsa.)Ramuz el e-hadis, 76. sayfa, 6. hadis
8491 Allah (z.c.hz.) havarisi olmayan hiç bir Peygamber göndermedi. Bu yardımcılar, Peygamberlerinin arkasında Allah'ın dilediği kadar dururlar. Orada Allah'ın kitabı ve Nebisinin sünneti ile amel edilir. Ondan sonra Umera gelir. Bunlar kürsülerde otururlar. Bildiğiniz şeyleri söylerler. Reddettiğiniz şeyleri yaparlar. Onları gördüğünüz zaman, kendileri ile mücadele etmek her mü'mine borçtur. Fiilen, sözle veya kalbi ile mücadele etmek. Bunun gerisinde müslümanlık yoktur.Ramuz el e-hadis, 89. sayfa, 8. hadis
9167 Ben her mü'mine nefsinden daha evlayım. Kim ki bir borç veya zarar bırakırsa Bana aittir. Kim de mal bırakırsa o veresesinindir. Ve Ben velisi olmıyanın velisiyim. Malına vâris olur, borcu varsa öderim. Dayı, velisi olmıyanın velisidir. Malına vâris olur, diyetini öder.Ramuz el e-hadis, 153. sayfa, 1. hadis
11678 Uhud dağı kadar altınım olsa, öldüğüm gün ondan yanımda bir altın veya yarısı kalsın istemem. Meğer ki borç ödemek için hazırlanmış ola. (Onu isterim ki fisebilillah harcayayım)Ramuz el e-hadis, 369. sayfa, 11. hadis
12136 Bir kimse Allah yolunda cihad edene veya sıkıntıdaki borçlu bir kimseye veya kölenin azatlığına yardım ederse, Allah onu, kendi gölgesinden başka gölge olmayan günde, gölgelendirir.Ramuz el e-hadis, 406. sayfa, 2. hadis
12194 Bir kimse bir fakire mühlet verse veya borcunu bağışlasa, kendisinden başka gölge bulunmayan günde Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir.Ramuz el e-hadis, 410. sayfa, 6. hadis
12380 Bir kimseyi Allah'ın kendisinin musibetini def etmesi, dileğini vermesi ve kıyamette Arşı Âlânın gölgesinde gölgelendirmesi memnun ediyorsa, dardaki adamın borcunun gününü uzatsın veya o borcu bağışlasın.Ramuz el e-hadis, 423. sayfa, 15. hadis
12397 Bir kimse, bir borcu ödeyecek veya bir ganimeti ihya edecek bir şefaatte (yardımda) bulunsa, ayakların kaydığı günde (sıratta) Allah (z.c.hz.) onun iki ayağını sabit kadem eder.Ramuz el e-hadis, 425. sayfa, 3. hadis