Arama Sonuçları at alın

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/43938-at-alin

NoHadis MetniKaynak
7326 Şu dört hususu tarafımdan onlara tebliğ ediniz: Bir satışta iki şartın koşulması, satış ve ödünç akdinin birleştirilmesi, malik olunmayan bir şeyin satılması, tazminle mükellef olunmayan bir şeyin satılması, tazminle mükellef olunmayan (henüz teslim olunmamış) bir şeyin kazancının alınması, sahih olmaz.Ramuz el e-hadis, 8. sayfa, 12. hadis
7388 Allah'tan korkun. Beş vakit namazınızı kılın. (Ramazan) ayınızda orucunuzu tutun. Malınızın zekatını eda edin. Emir sahiplerinize itaat edin ve Rabbinizin Cennetine girin. (Hulaî, Fevaid adlı kitabında şu ilaveyi zikretmiştir: Ve Rabbinizin Beytini hac edin. Zekatınızı nefsiniz razı olarak eda edin.)Ramuz el e-hadis, 14. sayfa, 4. hadis
7570 Malının zekatını verdiğinde onun şerrini kendinden gidermiş olursun.Ramuz el e-hadis, 26. sayfa, 4. hadis
7571 Malının zekatını verdiğinde üzerinde olan borcunu ödemiş olursun. Kim haram mal toplasa ve sonra da onu tasadduk etse, kendisi için o sadakada bir ecir yoktur, üstelik de o malın günahı ve ağırlığı kendi üzerinde kalır.Ramuz el e-hadis, 26. sayfa, 5. hadis
7573 Müezzin ezan okuduğu zaman şeytan mescidden sür'atle çıkar, müezzin sükut edince de geri döner. Müezzin kamet alınca, şeytan sesli bir şekilde yellenerek yine mescidden çıkar, sükut edince tekrar döner de namazda bulunan müslüman kişi ile nefsi arasına girer. Böylece o şahıs namazını fazla mı, yoksa noksan mı kıldı bilemez olur. Sizden biriniz böyle bir durumla karşılaştığında, otururken, selam vermeden önce, iki secde yapsın ve sonra selam versin.Ramuz el e-hadis, 26. sayfa, 7. hadis
7584 Allah bir kula zilleti murat ettiğinde, ona malını binada, suda ve çamurda harcatır.Ramuz el e-hadis, 27. sayfa, 4. hadis
7671 Kıyamet yaklaştığında zamanın akışı hızlanır. Böylece sene ay gibi, ay Cuma (hafta) gibi olur. Cuma'dan Cuma'ya olan vakit de kuru bir hurma dalının yaprakları ile birlikte ateşte yanması gibi kısa olur.Ramuz el e-hadis, 33. sayfa, 9. hadis
7683 Namaza kamet alındığında farzdan başka namaz yoktur. Denildi ki: "Ya Resulullah, sabahın iki rek'at (sünneti) de mi yoktur?" Evet sabahın iki rek'atı de yoktur, buyurdu. (Başka bir rivayette sabahın sünneti hariç buyurulmuştur. Yalnız cemaati kaçırmamak şartı ile kılınır.)Ramuz el e-hadis, 34. sayfa, 8. hadis
7754 Sizden birisi teşehhüdü okuduktan sonra şu dört şeyden Allah'a sığınsın: Cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden ve mesih deccalın fitnesinin şerrinden. Sonra kendi nefsi için içine doğduğu şekilde dua etsin.Ramuz el e-hadis, 39. sayfa, 7. hadis
7999 Sizden biri bir amel yaptığında, onu layıkı veçhile yapsın. Amelin böyle yapılması, şayet bir musibete uğrarsa, kendisini teselli edici şeylerden olur. (Bir iş yaparken tedbir iyi alınmışsa, fena görünen neticeden dolayı insan kendine kabahat bulmayıp teselli olmuş olur.)Ramuz el e-hadis, 55. sayfa, 5. hadis