Arama Sonuçları veya ayağı

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/44975-veya-ayagi

NoHadis MetniKaynak
8785 Sizlerden biriniz namaza durduğunda, Rabbi ile hususi konuşuyor demektir. (münacaat halindedir) Binaen aleyh kendisi ile kıblesi arasında Rabbi (Rabbinin huzuru) vardır. Onun için sakın ha kıbleye karşı tükürmeyin. Ya sol yanınıza veya ayağınızın altına tükürün. (Şimdiki camiler gibi bir yerde ise mendiliniz kolayda ise ona veya elbisenizin yanına tükürün)Ramuz el e-hadis, 112. sayfa, 2. hadis
9727 Başı boş hayvanın yaptığı kazadan dolayı bir tazminat yoktur. (Uykudaki) adamın ayağının yaptığı hasardan da tazminat yoktur. Kuyu veya maden ocağında bir kaza olmuşsa bunların da tazminatı yoktur. Defineden (beytülmale) beşte bir hisse vermek lazımdır.Ramuz el e-hadis, 207. sayfa, 2. hadis
9771 Rüya bir kuşun ayağına asılı bir haldedir, sahibi söz etmedikçe. Sahibi onu anlatırsa düşer. Onun için rüyayı ancak alime, nâsiha veya akıllı bir kimseye anlatın. Ve salih rüya Nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür.Ramuz el e-hadis, 209. sayfa, 9. hadis
10352 Peygamberlerin isimleriyle isimlenin. Allah'ın en çok sevdiği isim, Abdullah ve Abdurrahim'dir. İsimlerin en doğrusu Haris ve Hemmamdır. En çirkini de Harp ve Mürredir. At besleyin. Onun sağrı ve gerdanından okyaşın. Klade yapın (Boğazını sıkmayacak bir şey takın) Ayakları beyaz doru at veya ayağı beyaz yağız at alın.Ramuz el e-hadis, 251. sayfa, 12. hadis
10665 Atın hayırlısı, yağız olanıdır. Ve alnında, burnunda ve ön sağ ayağından maadasında beyazlık olan attır. veya yağız olmazsa, aynı şekilde doru attır.Ramuz el e-hadis, 280. sayfa, 4. hadis
12397 Bir kimse, bir borcu ödeyecek veya bir ganimeti ihya edecek bir şefaatte (yardımda) bulunsa, ayakların kaydığı günde (sıratta) Allah (z.c.hz.) onun iki ayağını sabit kadem eder.Ramuz el e-hadis, 425. sayfa, 3. hadis
14256

Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in huzûruna vardım. Kendisi sıtmaya yakalanmıştı.

Ey Allah’ın Resûlü! Gerçekten şiddetli bir sıtma nöbetine tutulmuşsunuz,dedim. “Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırab çekmekteyim”buyurdu. (Herhalde) bu iki kat sevap kazanmanız içindir, dedim.

“Evet, öyledir. Allah, ayağına batan bir diken veya başına gelen daha büyük bir sıkıntıdan dolayı müslümanın günahlarını bağışlar. O müslümanın günahları ağaç yaprakları gibi dökülür” buyurdu.

Buhârî, Merdâ 3, 13, 16; Müslim, Birr 45