Arama Sonuçları buyurur Kulumun

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/506-buyurur-Kulumun

NoHadis MetniKaynak
8015 Müslüman bir kul "Lâ ilâhe İllallah" dediğinde, o tevhid gökleri yarıp geçer ve Allahın huzurunda durur. Cenabı Hak ona: "Sakin ol" diye buyurur. O tevhid der ki: "Nasıl sakin olayım? Beni söyleyen mağfiret olunmadıkça" Allah Teala buyurur ki: "Sen o Kulumun dilinden çıktığın anda Ben onu bağışlamıştım."Ramuz el e-hadis, 56. sayfa, 5. hadis
8122 Bir kulun çocuğu öldüğünde, Allah Tealâ meleklerine şöyle sorar: "Kulumun çocuğunun ruhunu kabzettiniz öyle mi?" Derler ki: "Evet." Allah: "Demek onun gönül meyvasını aldınız?" Yine derler ki: "Evet." "Peki kulum ne dedi?" Derler ki: "Sana hamd etti ve O'na döneceğiz" dedi. Bunun üzerine Allah buyurur ki: "Kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona "Hamd evi" adını verin."Ramuz el e-hadis, 63. sayfa, 1. hadis
8123 Bir mü'min öldüğünde, komşularından iki kişi: "Biz onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz" demişlerse, Allah Tealâ'nın ilminde o kulun hali öyle olmadığı halde, Allah meleklerine buyurur ki: "Ölen kulum hakkında, şu iki Kulumun şehadetini kabul ediniz ve bu hususta Benim ilmimde mevcut olan durumunu dikkate almayınız."Ramuz el e-hadis, 63. sayfa, 2. hadis
8559 Allah (z.c.hz.) buyurur: "Ben Kulumun zannındaki gibiyim. Hayır ise hayır, şer ise şer (Yani kulum beni nasıl bilirse öyle bulur.)Ramuz el e-hadis, 94. sayfa, 4. hadis
8833 İbadetin en efdali, Allah (z.c.hz.)'ne hüsnüzan etmektir. Allah buyurur ki: "Ben Kulumun zannı gibiyim."Ramuz el e-hadis, 116. sayfa, 7. hadis
9204 Kulun, kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer onu tamamlamışsa onun için "Tam" diye yazılır. Eğer tamamlamamışsa, Aziz ve Celil olan Allah Meleklerine şöyle buyurur: "Bakın bakalım, Kulumun farzlarını tamamlayacağınız nafile ibadetinden bir şey bulacak mısınız?" Sonra Zekat da böyledir. Sonra diğer ameller de bu şekilde ele alınır.Ramuz el e-hadis, 158. sayfa, 6. hadis
11201 Allah (z.c.hz.) buyurur: "Kulumun Bana taabbüd ettiği şeyin en sevgilisi, Benden ötürü hayırhahlığıdır." (Onu da Allah yaratmış diyoruz.)Ramuz el e-hadis, 328. sayfa, 3. hadis
11208 Allah (z.c.hz.) buyurur: "Ben Kulumun zannı indindeyim. (Nasıl zannederse Ben öyleyim.) Öyle ise kulum Beni dilediği gibi zannetsin."Ramuz el e-hadis, 328. sayfa, 10. hadis
11209 Allah (z.c.hz.) buyurur: "Ben Kulumun zannı nezdindeyim. Hayır zannederse hayır, şer zannederse şer bulur." (Benimle karşılaştığında öyle bulur.)Ramuz el e-hadis, 328. sayfa, 11. hadis
11221 Aziz ve Celil olan Allah buyurur: " Kulumun Benim üzerimde ahdi vardır; namazlarını vaktinde dosdoğru eda ederse, ona azab etmiyeceğim ve onu Cennete hesapsız sokacağım."Ramuz el e-hadis, 329. sayfa, 12. hadis