Arama Sonuçları sana dünya

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/54380-sana-dunya

NoHadis MetniKaynak
7305 Müjde olsun sana. Zira Cenabı hak: "Bu humma benim ateşimdir. Onu mü'min kuluma ahiretteki ateş hissesini dünyada savuşturması için musallat ederim"buyurur. (Peygamberimiz humma veya sıtmaya tutulan bir zatı ziyaretlerinde böyle buyurmuşlardır.)Ramuz el e-hadis, 6. sayfa, 13. hadis
7349 Cibril (a.s.) Bana geldi ve dedi ki: "Allah azze ve celle sana şu kelimelerle dua etmeni emrediyor. Onlardan birini muhakkak sana verecektir: "Allahım ben Senden acil afiyetini, belalarına karşı sabrı ve dünyadan Senin Rahmetinle çıkmayı dilerim."Ramuz el e-hadis, 11. sayfa, 3. hadis
7518 Şu maldan (dünyadan) istemeksizin ve tamah etmeksizin Allah Teala sana verdiğinde onu al ve ye, Onu mal edin.Ramuz el e-hadis, 22. sayfa, 12. hadis
7631 Açlık şiddetlendiği zaman, sana düşen bir parça ekmek ve bir kırba su ile yetinmen ve "dünya ve ehli için helak" demendir.Ramuz el e-hadis, 30. sayfa, 9. hadis
7874 Şayet ahiretle alakalı bir şeyi istediğinde onun sana kolaylaştırıldığını ve fakat, dünya hususunda arzu ettiğin bir şeyin ise zorlaştırıldığını gördüğün zaman şunu bil ki, sen muhakkak güzel bir hal üzerindesin. Yine sen ahiret hususunda istediğin bir şeyin zorlaştırıldığını ve dünya hususunda ise arzu ettiğin bir şeyin sana kolaylaştırıldığını görürsen bil ki, sen kötü bir hal üzerindesin.Ramuz el e-hadis, 46. sayfa, 12. hadis
8392 Yeni giy, mahmud olarak yaşa, şehid olarak öl, Allah sana dünyada ve ahirette gözbebeği (aydınlığı) ihsan etsin. (Efendimiz Hz. Ömer'e rast gelmiş, üzerinde beyaz gömlek varmış "Yeni mi, yıkanmış mı?" demiş ve bu hadis varid olmuştur.)Ramuz el e-hadis, 81. sayfa, 11. hadis
8453 Allah (z.c.hz.) Benim yüzümü Şam'a, arkamı Yemen'e verdi ve Bana dedi ki: "Ya Muhammed (s.a.s.), önündekini sana ganimet, arkandakini meded ettim." İslâm artmaya devam eder, Şirk ve ehli azalmakta devam eder. Ve hatta iki kadın korkmadan Havrâ'ya kadar gider. Ve nefsim yed-i kuretinde Olana yemin ederim ki, din gökteki yıldız gibi şereflenmedikçe dünya yıkılmaz.Ramuz el e-hadis, 86. sayfa, 2. hadis
8683 Kul zulme uğradığında, intikam alamamış, yardımcı da bulamamış olduğu halde, ellerini göğe kaldırmış dua ederse, Allah ona; "Lebbeyk kulum: Ben sana dünyada ve ahirette yardım edeceğim." buyurur.Ramuz el e-hadis, 104. sayfa, 9. hadis
8798 Ümmetim üzerine korktuklarımın en korkuncu; âlimin hatası, münafığın Kur'anla mücadelesi, kendisine fetholunacak dünya. (Yani dünya rahata mübtelâ edip, insana fedakârlığı unutturur. Dinin temeli ise fedakârlık üzerine kaimdir.)Ramuz el e-hadis, 113. sayfa, 2. hadis
9036 dünyada mal olarak, gazaya gitmek için hayvanın, bir de hizmetçin olsun, sana yeter.Ramuz el e-hadis, 138. sayfa, 2. hadis