Arama Sonuçları Onu tesbih

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/54494-Onu-tesbih

NoHadis MetniKaynak
7898 Allah, geceleyin müslüman kuluna ruhunu iade ederse (uyandırırsa), Allah'ı tesbih etsin. Onu temcid etsin ve Ondan mağfiret dilesin. Eğer böyle yaparsa, o kulun geçmiş günahları mağfiret olunur. Şayet o kimse kalkar, abdest alır, namaz kılar ve sonra Onu zikrederse, O'ndan mağfiret diler ve O'na dua ederse, bunlar kabul olunur.Ramuz el e-hadis, 48. sayfa, 5. hadis
8190 Arşın taşıyıcılarından bir melekten bahsetmem için bana izin verildi ki, Onun ayakları arzın en aşağı tabakasındadır. Başında ise Arş vardır. Kulağının yumuşağı ile omuzu arasında kuş uçuşu ile yediyüz yıllık mesafe vardır. Bu melek devamlı olarak "Subhâneke" diyerek tesbih eder.Ramuz el e-hadis, 67. sayfa, 6. hadis
8724 Cennetlik bir kadının baldırının beyazlığı, yetmiş kat elbise altından bile görünür. Hatta içindeki iliği dahi görülür. Allah (z.c.hz.) bunu "yakutla" teşbih etti, oradan anlayın. Yakut öyle bir taştır ki, içinden bir iplik geçirsen Onu görürsün.Ramuz el e-hadis, 107. sayfa, 8. hadis
9302 Evet, nefsim Yed-i kudretinde Olana yemin ederim ki, şüphesiz Allah Teala Cennette bir ağaca şöyle buyurur: "Dünyada Bana ibadetle ve benim zikrimle meşgul olup da kendilerini eğlencelerden ve çalgılardan uzak tutan kullarıma sesini duyur." Bunun üzerine Rabbı tesbih ve Takdis eden öyle bir ses yükselir ki, mahlukatı Onun benzerini o ana kadar duymamıştır.Ramuz el e-hadis, 171. sayfa, 5. hadis
10390 İlim öğrenin. Zira Allah için öğrenmek insana haşyet verir. Onu taleb etmek ibadettir. Onu müzakere tesbihtir. Ve ondan bahsetmek te cihaddır.(Deylemi'de ilaveten: Bilmiyene Onu öğretmek sadakadır. Ehline bezletmek yakınlıktır. Zira o helalin ve haramın alamet yeridir. Cennet yolunun nurlanmış işaretleridir. Yalnızlık arkadaşı, vahşette enisi, halvetle kOnuşanı, darda ve genişlikte delili, düşmanlara karşı silahı, dostlar yanında zineti, gariplikte yakınıdır. Allah, Onunla bir kısım kavmi yükseltir de Cennette önder kılar.)Ramuz el e-hadis, 254. sayfa, 7. hadis
11096 (Hanımlara hitaben) Siz, tesbih, tehlil ve takdise devam edin. Ve Onu parmak uçları ile sayın. Zira kıyamette bu azalardan sual edilecek ve onlar da: "tesbihte kullandı" diyecekler. Gafil olursanız Rahmetten unutulursunuz.Ramuz el e-hadis, 319. sayfa, 5. hadis
11601 Allah (z.c.hz.) indinde, islamiyette ihtiyarlayan bir mü'minden daha efdal hiç kimse yoktur. Onun tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle.Ramuz el e-hadis, 363. sayfa, 4. hadis
11875 Oruçlu olarak sabahlayan bir kul yoktur ki, kendisine gök kapıları açılmasın, azaları tesbih etmesin, dünya göğünün ehli ona mağfiret istemesin. Akşama kadar eğer bir de namaz kılarsa, o gökleri nurlandırır ve Cennetteki hurilerden zevceleri "Onu görmeye iştiyakımız arttı, tez kavuştur" derler. Eğer tehlil, tesbih veya tekbir getirirse Onu yetmiş bin melek karşılar ve onların sevabı gün hitama erinceye kadar yazılır.Ramuz el e-hadis, 386. sayfa, 3. hadis
12663 Bir kimse tesbih, tehlil, tekbir veya tahmid üzere uyursa kıyamet gününde Onun üzerine baas olur. Kim de gaflet üzere uyursa kıyamet gününde Onun üzerine baas olur. Öyleyse kendinizi zikir üzerine uyumaya alıştırın.Ramuz el e-hadis, 445. sayfa, 7. hadis
13249 Ey Ümmi Rafi, namaza kalktığında Allahı on kere tesbih, Onu on kere tehlil ve Ona on kere hamd ve Onu on kere tekbir et ve Ona on kere de istiğfar et. Muhakkak ki, sen on kere tesbih ettiğin zaman Allah buyurur; "Bu benim içindir." Tehlil ettiğin zaman; "Bu benim içindir", buyurur, Hamd ettiğin zaman; "Bu benim içindir", buyurur, istiğfar ettiğin zaman ise; "Seni mutlaka mağfiret ettim" buyurur.Ramuz el e-hadis, 494. sayfa, 2. hadis