Arama Sonuçları bedeldir ki

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/55066-bedeldir-ki

NoHadis MetniKaynak
9261 Allah'ın, seni zarardan koruyub menfaatlendireceği bir şeyi haber vereyim mi? Muhakkak ki çeşitli faiz vardır. Ondan bir çeşidi bile yetmiş günaha bedeldir ki; bunun en küçüğü kişinin annesi ile yatması kadar kötü bir iştir. Faizin en ağır olanı ise, kişinin haksız yere, müslüman kardeşinin ırzı hakkında söz etmesi gibidir.Ramuz el e-hadis, 165. sayfa, 7. hadis
9625 Bir Cuma diğerine kadar, beş vakit namaz da araları için kefarettir. (Kebairden sakınıldıkça) Cuma guslü de öyledir. Cumaya gitmek için atılan her adım, yirmi senelik amele bedeldir. Ve Cumadan çıkınca da iki yüz senelik amel mükafatı verilir.Ramuz el e-hadis, 200. sayfa, 8. hadis
9895 Cuma kılınan camideki farz namaz haccı mebrur ve nafile namaz ise kabul olunmuş bir hac gibidir. Cuma kılınan camide namaz kılmak, diğer mescidlerdeki beşyüz namaza bedeldir.Ramuz el e-hadis, 218. sayfa, 12. hadis
10782 "Duhadan" iki rekat, Allah yolunda kabul olunmuş bir hac ve bir umreye bedeldir.Ramuz el e-hadis, 291. sayfa, 10. hadis
10829 (Ümmü Hani'ye buyuruldu) Allah'ı yüz tesbihle tesbih et. Zira o tesbihler senin için İsmail (a.s) evladından azad ettiğin yüz köleye bedeldir. Allah'a yüz hamd ile hamdet. Zira o Hamdler senin için, eğerlenip Allah yolunda üzerine binilerek gaza edilen yüz ata denktir. Allah'ı yüz tekbirle tekbir et. Zira onlar senin için işaretlenmiş, kabul olunmuş yüz deveye muadildir. Allah'a yüz tehlil ile tehlil getir. Zira o tehliller yerle gök arasını doldurur. Bundan fazlasını yapan hariç hiçbir kimsenin bundan daha faziletli bir ameli, o gün Allah Tealaya sunulmaz.Ramuz el e-hadis, 295. sayfa, 13. hadis
10981 Adamın, Allah yolundaki bir gazada, yalnız kıldığı bir namazı, yirmibeş namaza ve yine gazada arkadaşı ile kıldığı bir namazı yediyüz namaza, ve cemaati kübra ile (kumandanları ile beraber) kıldıkları namaz ise, kırkdokuz bin namaza bedeldir.Ramuz el e-hadis, 309. sayfa, 11. hadis
11100 Ramazanda bir umre, bir hacca bedeldir. (Lakin haccı ıskat etmiyor)Ramuz el e-hadis, 319. sayfa, 9. hadis
12353 Bir kimse Allah yolunda düşmana bir ok atsa da, oku düşmana ulaşsa, isabet etse veya etmese, bu bir köle azatlığına bedeldir.Ramuz el e-hadis, 422. sayfa, 1. hadis
12501 Birkimse günde yüz kere: "Lâ ilâhe illallâhu vahdehû Lâ şerîke leh, Lehül mülkü ve Lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" derse, bu onun için on köle azadına bedeldir. Ve ayrıca kendisine yüz hasene yazılır, yüz günahı silinir ve bu sözler kendisi için o gün akşama kadar şeytandan korunmaya vesile olur. Hiç bir kimse o gün ondan daha efdal bir amelle gelemez, meğer ki onun yaptığından daha fazlasını yapmış bir kimse ola.Ramuz el e-hadis, 432. sayfa, 7. hadis
12561 Bir kimse Allah rızası için bin ayet okursa, kıyamet gününde Peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salihlerle beraber yazılır. Ve bunlar ne güzel arkadaştır. (Elhakümmekasur bin ayete bedeldir)Ramuz el e-hadis, 437. sayfa, 12. hadis