Arama Sonuçları Siz bir

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/5702-Siz-bir

NoHadis MetniKaynak
7278 Size dört şeyi emrediyor ve dört şeyden de Sizi nehyediyorum: Size, sadece Allah'a iman etmenizi emrediyorum. Allah'a iman nedir bilir misiniz? Allah'tan başka ma'bud olmadığına ve Muhammed (s.a.s.)'in O'nun Peygamberi olduğuna şahid olmaktır. Ayrıca Size namaz kılmayı, zekat vermeyi ve Ramazan orucunu tutmayı emrediyorum. Ganimet olarak aldığınızın beşte birini Allah için yerine vermenizi de emrediyorum. Ve Sizi kabaktan kap yapmaktan, ağaçtan oyma kaptan, ziftlenmiş kap kullanmaktan ve çömlek kap kullanmaktan (Bütün bu kablar içki için kullanılırdı) men ediyorum. Bu bildirdiklerimi muhafaza ediniz ve onları Sizin arkanızda olanlara bildiriniz.Ramuz el e-hadis, 4. sayfa, 10. hadis
7279 Size şu üç şeyi emrediyor ve üç şeyi men ediyorum: Size, Allah'a kulluk etmenizi ve O'na hiçbir şeyi ortak etmemenizi, toplu olarak Allah'ın ipine (dinine ve kitabına tutunup birbirinizden ayrılmamanızı ve Allah'ın Size veli kıldığı kimselere itaat edip onları dinlemenizi emrediyorum. Ve Sizi dedikodudan, çok sual sormaktan ve malı zayi etmekten de men ediyorum.Ramuz el e-hadis, 5. sayfa, 1. hadis
7289 Bana bir divit ve yazacak şey getirin. Size bir şey yazayım ki ondan sonra ebedi olarak dalalete düşmeyesiniz. Sonra buyurdu ki: "Allah ve mü'minler ancak Ebu Bekir (r.a.) için razı olurlar.Ramuz el e-hadis, 5. sayfa, 11. hadis
7293 Amelde ittika ediniz. Muhakkak Sizin geçmişteki günahlarınız mağfiret olundu. ( Bu hadisi Peygamberimiz (s.a.s.) bir hac ibadetinden sonraki tavaf esnasında buyurmuşlardır.)Ramuz el e-hadis, 6. sayfa, 1. hadis
7295 Sizden, "Âllah'a şerik koşmamanız, hırsızlık etmemeniz, zina yapmamanız, çocuklarınızı öldürmemeniz, elleriniz ve ayaklarınız arasına ait bir iftirada bulunmamanız ve marufta Bana asi olmamanız üzere"biat alıyorum. Sizden kim bu ahde vefa gösterirse, onun mükafatı Allah'ın üzerinedir. Kim bunlardan birini bozar da bu sebepten dünyada cezalandırılırsa, bu ceza onun için kefaret ve temizliktir. Ve her kimin yaptığını Allah örtmüşse onun durumu Allah'a aittir. İsterse ona azab eder, isterse mağfiret eder.Ramuz el e-hadis, 6. sayfa, 3. hadis
7307 Size müjdeler olsun. Ancak Allah'a yemin ederim ki, Sizin için (dünyalık) bir şeyin azlığından ziyade çokluğundan korkarım. Yine Allah'a yemin ederim ki, bu hal (Allah ve dinine hizmet) Sizde, İran, Rum ve Yemen toprakları feth edilinceye ve Siz Şam, Irak ve Yemen'de birer bölük olmak üzere üç bölük oluncaya ve birinize yüz altın (dinar) verildiğinde onu az görerek kendinde öfkelenme hali doğuncaya kadar devam eder.Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 1. hadis
7308 Ey mü'minler topluluğu müjdeler olsun, müjdeler olsun Size. İşte Rabbiniz sema kapılarından bir rahmet kapısını Size açtı. Ve Sizinle meleklerine karşı iftihar ederek onlara şöyle buyuruyor: "Benim kullarıma bakınız. bir farzı eda ettiler, diğerini bekliyorlar"Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 2. hadis
7309 Müjdeler olsun Size, ey ashabı Suffe. Ümmetimden her kim ki, Sizin bulunduğunuz hal üzerinde, ona razı olarak sebat ederse, işte o kimse kıyamet gününde Benim arkadaşlarımdan biri olur.Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 3. hadis
7310 Allah'tan başka ilah olmadığına ve Benim O'nun elçisi olduğuma şehadet ediyorsunuz değil mi? Öyle ise müjdeler olsun. Bu Kur'an öyle bir iptir ki, bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu da Sizin elinizdedir. Ona yapışınız. Ondan sonra dalalet ve tehlikeye asla düşmezsiniz.Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 4. hadis
7312 Ey Muhacirinin fıkara topluluğu! Kıyamet gününde tam bir nura mazhar olmakla müjdelenin. Siz Cennete halkın zenginlerinden (kıyamet günüyle), yarım gün evvel gireceksiniz ki, bu dünya senesi ile beşyüz senedir.Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 6. hadis