Arama Sonuçları ki Ben

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/581-ki-Ben/20

NoHadis MetniKaynak
7557 Allah Teala bir kulu sevdiğinde Cebrail (a.s.)'a şöyle seslenir: "Ben filanı sevdim, sen de onu sev." Cebrail (a.s.) da ayın şeyi semada nida eder. O kimsenin muhabbeti sonra arz ehline indirilir. İşte bu, Allah Teala'nın şu mealdeki kavlinin ifadesidir: "O kimseler ki, iman edip iyi ameller işlediler. Rahman onlar için bir muhabbet kılacaktır." Allah, bir kula buğz ederse Cebrail (a.s.)'a şöyle nida eder: "Ben filana buğz ettim." Cebrail (a.s.) da aynı şeyi semada nida eder. Sonra o kimse için buğz arza indirilir.Ramuz el e-hadis, 25. sayfa, 6. hadis
7647 Şeytan sabaha eriştiğinde askerlerini etrafa gönderirken onlara şöyle der: "kim bir müslümanı haktan saptırırsa, ona taç giydiririm." Sonra askerlerinden biri ona gelir ve şöyle der: "Ben, birisinin karısını boşayıncaya kadar yanından ayrılmadan çalıştım." Bunun üzerine şeytan: "Mümkündür ki, o tekrar evlensin." Diğer biri gelir ve şöyle der: "Bu gün birisini ana ve babasına isyan ettirinceye kadar başından ayrılmadan uğraştım." Bunun üzerine şeytan: "Umulur ki, o kimse onlara iyilik yapsında iyilerden olsun" der. Başka birisi gelir ve şöyle der: "Ben, bir insanı Allah'a şirk koşuncaya kadar saptırmaya devam ettim." Bunun üzerine şeytan: " İşte aradığım sensin, sen" der ve tacı ona giydirir.Ramuz el e-hadis, 31. sayfa, 12. hadis
7648 Sabaha eriştiğin zaman üç kere şöyle de: "Allahümme ente Rabbî Lâ şerîke leh. Esbahnâ ve esbahal mülkü Lillahi Lâ şerîke leh." Akşama eriştiğinde yine bunun Benzerini söyle. Zira bu sözler iki vaktin arasındakilere (hata ve günahlara) kefaret olur.Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 1. hadis
7652 Sizden biri sağ yanı üzerine yatar da sonra: "Ya Rabbi Ben nefsimi Sana teslim ettim ve yüzümü Sana tevcih ettim ve sırtımı Sana dayadım (Sana tevekkül ettim.) ve işimi Sana havale ettim. Senden başka, Senden sığınacak yer yoktur. Senin kitabına ve Resulüne iman ederim" derse ve o kimse o gece ölürse Cennete girer.Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 5. hadis
7709 Ben öldüğüm zaman, Ebu Bekir (r.a.) Ömer (r.a.) ve Osman (r.a.) da öldükleri vakit ölmeye gücün yeterse sen de hemen öl.Ramuz el e-hadis, 36. sayfa, 4. hadis
7714 Namaza kalktığın zaman tekbir al. Sonra Kur'an'dan sana kolay geleni oku, sonra rükû'a varınca bütün uzuvların sükun buluncaya kadar ellerini dizlerinin üzerinde sabit tut. Sonra başını kaldırdığında bütün uzuvların eski haline dönünceye kadar doğrul. Sonra secdeye vardığında bütün kemiklerin tam sükuna erinceye kadar otur. Sonra ordan kalkınca bütün kemiklerin yerlerine gelinceye kadar sabit ol. Sonra bunun aynını yap. Sonra namazın ortasında oturduğun zaman itmi'nan bulup, sol ayağını yere yay. Sonra teşehhüdde bulun. Sonra kıyama kalktığında namazı bitirinceye kadar Benzer şekilde (yaparsın.)Ramuz el e-hadis, 36. sayfa, 9. hadis
7719 Sizden birisinin hayvanı çöl gibi ıssız bir yerde elinden kaçarsa şöyle nida etsin: "Ey Allah'ın kulları Benim için onu tutunuz. Ey Allah'ın kulları Benim için onu tutunuz." Zira yer yüzünde Allah'ın öyle hazır kulları vardır ki, o hayvanı onun için tutacaktır.Ramuz el e-hadis, 36. sayfa, 14. hadis
7735 Gecenin üçte biri kaldığında Allah Teala dünya göğüne nüzûl eder de şöyle buyurur: "kim bana dua eder ki o duayı kabul edeyim. kim bana istiğfar eder ki, Ben onu mağfiret edeyim. kim sıkıntısının giderilmesini istiyor ki, onu gidereyim. kim Benden rızık taleb eder ki, onu rızıklandırayım." Ortalık aydınlanıncaya kadar bu böyle devam eder.Ramuz el e-hadis, 38. sayfa, 1. hadis
7747 Sizden birisine Sultan korku verdiği zaman şöyle desin: "Yedi kat göklerin ve Arşı Azim'in Rabbı olan Allahım! Filan oğlu filanın şerrinden ve cin ve insanların ve onlara uyanların şerrinden Beni beri eyle, onların herhangi birinin Benim üzerime yapacağı taşkınlıktan Beni koru. Senin koruduğun kimse aziz olur. Seni Sena etmek ne yücedir. Ve Senden başka ilah yoktur."Ramuz el e-hadis, 38. sayfa, 13. hadis
7762 Bir kimse abdest aldığında, abdestini güzelce alır, sonra namaza kalkar ve o namazın rükû'unu, secdelerini ve ondaki kıraati tam olarak yerine getirirse, namazı ona: "Sen Beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin" der. Sonra o namaz, bir ziya ve nur ile semaya yükseltilir ve o namaz için semanın kapıları açılır. Kul abdestini güzel almaz, rükû, secde ve kıraatını tam yapmazsa, namazı ona: "Sen Beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin." der. Sonra o namaz, üzerinde bir zulmet olduğu halde semaya yükseltilir. Lakin semanın kapıları açılmaz. Sonra o namaz eski bir elbise gibi dürülür ve sahibinin yüzüne vurulur.Ramuz el e-hadis, 39. sayfa, 15. hadis