Arama Sonuçları kalkar namaz

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/6457-kalkar-namaz

NoHadis MetniKaynak
7623 Adam gece uyanır, ailesini de uyandırır, kalkarlar ve ikişer rek'at namaz kılarlarsa, Allah'ı çok zikreden zâkirîn ve zâkirât zümresinden yazılmış olurlar.Ramuz el e-hadis, 30. sayfa, 1. hadis
7762 Bir kimse abdest aldığında, abdestini güzelce alır, sonra namaza kalkar ve o namazın rükû'unu, secdelerini ve ondaki kıraati tam olarak yerine getirirse, namazı ona: "Sen beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin" der. Sonra o namaz, bir ziya ve nur ile semaya yükseltilir ve o namaz için semanın kapıları açılır. Kul abdestini güzel almaz, rükû, secde ve kıraatını tam yapmazsa, namazı ona: "Sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin." der. Sonra o namaz, üzerinde bir zulmet olduğu halde semaya yükseltilir. Lakin semanın kapıları açılmaz. Sonra o namaz eski bir elbise gibi dürülür ve sahibinin yüzüne vurulur.Ramuz el e-hadis, 39. sayfa, 15. hadis
7898 Allah, geceleyin müslüman kuluna ruhunu iade ederse (uyandırırsa), Allah'ı tesbih etsin. Onu temcid etsin ve Ondan mağfiret dilesin. Eğer böyle yaparsa, o kulun geçmiş günahları mağfiret olunur. Şayet o kimse kalkar, abdest alır, namaz kılar ve sonra Onu zikrederse, O'ndan mağfiret diler ve O'na dua ederse, bunlar kabul olunur.Ramuz el e-hadis, 48. sayfa, 5. hadis
9411 Hangi müslüman ki Allah yolunda bir ok attı, ister isabet etsin, ister etmesin, o müslüman için, İsmail (a.s) oğullarından bir köle azad etmenin ecri gibi, ecir vardır. Hangi bir kimse ki, Allah yolunda beyazlaştı (ihtiyarladı), o beyazlık ona nurdur. Hangi bir müslüman ki müslüman bir köleyi azad etti, azad edilenin her azası, azad edenin her bir azasına ateşten fidye olur. Her hangi bir kimse ki namaz kılmak maksadı ile uykudan kalkar, abdest azalarına suyu dökünce mevcut günah ve hatalarından kurtulur. namaz kılarsa, Allah Teala o namaz sebebile derecesini yükseltir ve sonra da uyursa, salimen uyur.Ramuz el e-hadis, 182. sayfa, 2. hadis
10760 Allah o erkeğe rahmet eylesin ki, gece (teheccüde) kalkar, namaz kılar. Sonar ailesini de uyandırır da onlar da namaz kılarlar. Allah o kadına da Rahmet eyliye ki, teheccüde kalkar, namaz kılar, sonra kocasını da uyandırır. O da namaz kılar.Ramuz el e-hadis, 290. sayfa, 1. hadis
12614 Bir kimse kumar oynar da kalkar namaz kılarsa, onun meseli irin ve domuz kanı ile abdest alan gibidir. Allah, onun namazı "kabul olsun" der mi?Ramuz el e-hadis, 442. sayfa, 2. hadis
13293 Ya Abdullah, filanca gibi olma. O gece kalkardı. Sonra gece namazını terketti.Ramuz el e-hadis, 498. sayfa, 2. hadis
13799 namazda secdeden sonra kalkarken bir ellerine dayanarak kalkarlardı.Ramuz el e-hadis, 538. sayfa, 12. hadis
13800 namazda secdeden kalkarken bir ellerine dayanarak kalkarlardı. (Son zamanlarında)Ramuz el e-hadis, 538. sayfa, 13. hadis
13813 namazların tek rek'atlarında yere ilişmeden kalkarlardı.Ramuz el e-hadis, 539. sayfa, 10. hadis