Arama Sonuçları onun üzerine

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/748-onun-uzerine

NoHadis MetniKaynak
7295 Sizden, "Âllah'a şerik koşmamanız, hırsızlık etmemeniz, zina yapmamanız, çocuklarınızı öldürmemeniz, elleriniz ve ayaklarınız arasına ait bir iftirada bulunmamanız ve marufta Bana asi olmamanız üzere"biat alıyorum. Sizden kim bu ahde vefa gösterirse, onun mükafatı Allah'ın üzerinedir. Kim bunlardan birini bozar da bu sebepten dünyada cezalandırılırsa, bu ceza onun için kefaret ve temizliktir. Ve her kimin yaptığını Allah örtmüşse onun durumu Allah'a aittir. İsterse ona azab eder, isterse mağfiret eder.Ramuz el e-hadis, 6. sayfa, 3. hadis
7384 Gücünüz yettiği ölçüde zulümden sakının. Zira bir insan kıyamet günü hasenatı ile gelir ve öyle zanneder ki, bir hasenatı onu kurtaracaktır. (O sırada) denir ki: "Filanın senin üzerinde hakkı vardır." Bunun üzerine buyurulur ki: "onun hasenatından silin." Öyle ki, hiçbir hasenatı kalmaz. Bunun misali, bir çöle inen yolcuların hali gibidir ki, yanlarında odunları yoktu. O insanlar ateş için odun toplamak üzere dağıldılar. Derledikleri odunları yakıp istediklerini pişirdiler. İşte günahlar da böyledir. (Hasenatı yakar kül eder.)Ramuz el e-hadis, 13. sayfa, 13. hadis
7515 Her hak sahibine hakkını veriniz. Çocuk yatağındır(yatak sahibinin). Zani için de recm vardır. Kim ki, efendisinden başkasını veli edinirse, yahud başkasına nisbet iddia ederse Allah'ın meleklerinin ve insanların hepsinin laneti onun üzerine olsun. Böylesinin ne nafile, ne de farz ibadeti kabul olunur.Ramuz el e-hadis, 22. sayfa, 9. hadis
7530 Sizden biri yatağına gireceği zaman, gömleğini çıkarıp onunla yatağını silsin, temizlesin. Zira o bilmez ki yatağından kalktıktan sonra yatağına bir şey oldu mu? (böcek, akreb v.s girdi mi?) Sonra sağ yanı üzerine yatsın ve şöyle dua etsin: "Ya Rabbi! Senin adını anarak sağ yanımı yere koydum. Ancak senin yardımınla kaldırabilirim. Eğer ruhumu kabzedersen ona merhamet eyle. Eğer onu geri verirsen salih kullarını muhafaza ettiğin şekilde onu koru Allahım".Ramuz el e-hadis, 23. sayfa, 7. hadis
7566 Müezzin ezan okumaya başladığı zaman Rab, rahmet elini onun başının üzerine koyar. Ezan bitinceye kadar bu böylece devam eder. Sesinin eriştiği yer vus'atınca ona mağfiret eder. Ezanı bitirdiğinde de Allah teala: "Kulum doğru söyledi. Ey kulum Hakka şehadet ettin. Sana müjde olsun" diye buyurur.Ramuz el e-hadis, 25. sayfa, 15. hadis
7650 Bir erkek çocuk üç gün arka arkaya oruç tutmaya muktedir oluyorsa, Ramazan orucu onun üzerine vacip olur.Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 3. hadis
7724 Yatağına geldiğinde "Kul yâ eyyühel kâfirûn" suresini oku, sonra onun üzerine de uyu. Zira bu şirkten beri olmaktır.Ramuz el e-hadis, 37. sayfa, 5. hadis
7751 Sizden birisi evlendiğinde veya bir cariye, at veya hizmetçi aldığında, elini onun alnı üzerine koyup bereketle dua etsin.Ramuz el e-hadis, 39. sayfa, 4. hadis
7753 Bir kimse bakire hanımı dul üzerine nikahlaşmış ise, onun yanında yedi gün kalır. Dul bir hanımı bakire üzerine nikahlamışsa, onun yanında üç gün kalır.Ramuz el e-hadis, 39. sayfa, 6. hadis
7795 Bir çocuk hac yaptığı zaman, âkil oluncaya kadar bu onun için bir hac'tır. Büluğa erince başka bir hac yapması üzerine borç olur. Bir A'râbî hac yapınca, bu onun için hac'tır. Hicret ettiğinde (Müslünman olunca) onun üzerine de diğer bir hac farz olur.Ramuz el e-hadis, 41. sayfa, 14. hadis