Arama Sonuçları bir rahmet

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/759-bir-rahmet

NoHadis MetniKaynak
7308 Ey mü'minler topluluğu müjdeler olsun, müjdeler olsun size. İşte Rabbiniz sema kapılarından bir rahmet kapısını size açtı. Ve sizinle meleklerine karşı iftihar ederek onlara şöyle buyuruyor: "Benim kullarıma bakınız. bir farzı eda ettiler, diğerini bekliyorlar"Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 2. hadis
7338 Size Ramazan ayı geldi. O mübarek bir aydır. Allah size Ramazan ayı orucunu farz kıldı. O ayda gök (rahmet) kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve azılı şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalmışsa, o kimse hakikaten (bütün hayırlardan) mahrum kalmıştır.Ramuz el e-hadis, 10. sayfa, 1. hadis
7349 Cibril (a.s.) Bana geldi ve dedi ki: "Allah azze ve celle sana şu kelimelerle dua etmeni emrediyor. Onlardan birini muhakkak sana verecektir: "Allahım ben Senden acil afiyetini, belalarına karşı sabrı ve dünyadan Senin rahmetinle çıkmayı dilerim."Ramuz el e-hadis, 11. sayfa, 3. hadis
7411 İki (kişi) bir'den hayırlıdır. Ve üç iki'den hayırlıdır. Ve dört de üç'ten hayırlıdır. Öyle ise siz cemaatle birlikte olunuz. Muhakkak ki Allah'ın eli (rahmet ve yardımı) cemaat üzerindedir. Aziz ve Celil olan Allah ümmetimi ancak hidayet üzerinde birleştirir. Biliniz ki, cemaaten uzak olan her kişi için ateşe düşme vardır.Ramuz el e-hadis, 15. sayfa, 11. hadis
7454 Cennet ile Cehennem ihticacda bulundular. (Her biri haklılığı için delil ileri sürdü.) Cennet: " Bana zaifler ve miskinler girer" dedi. Cehennem de: "Bana da cebbarlar ve kibirliler girer" dedi. Bunun üzerine Allah Teala Cehennem için: "Sen Benim azabımsın, dilediğim kimseleri seninle cezalandırırım." Ve Cennet için de: "Sen Benim rahmetimsin, dilediğim kimseye seninle rahmetimi ikram ederim." (Ey Cennet ve Cehennem) sizden her birinizin doldurulması Bana aittir" buyurdu.Ramuz el e-hadis, 18. sayfa, 4. hadis
7525 Allah Teala müslim bir kulunu, bedenine bir musibetle ibtilaya maruz bıraktığı zaman, Aziz ve Celil olan Allah meleklerine şöyle buyurur: "Onun için evvelce işlemekte olduğu amelin en iyisini yazın." Eğer Allah o kuluna şifa verirse onu günahtan yıkar ve temirler. Eğer ruhunu kabz ederse onu bağışlar. Ve rahmetine nail kılar.Ramuz el e-hadis, 23. sayfa, 2. hadis
7701 İki müslaman buluşup da onlardan biri arkadaşına selam verdiğinde, bu ikisinden Allah'a daha çok sevgili olanı, arkadaşına karşı güler yüzlülükde daha önde olanıdır. Musafaha ettiklerinde ise Allah onların üzerine yüz rahmet indirir; ilk başlıyana doksan, diğerine ise on rahmet verilir.Ramuz el e-hadis, 35. sayfa, 11. hadis
7835 Sizden biri mescide girdiği zaman, namaz kendini orada tuttuğu müdetçe namazda sayılır. Ve o kimse namaz kıldığı yerde bulunduğu sürece melekler ona salat ederler. Ve: "Ey Allahım, ona rahmet et ve onun tevbesini kabul eyle" derler. Bu durum, o kimsenin başkasına eza etmediği ve kendisinden bir hades vuku bulmadığı sürece böylece devam eder gider.Ramuz el e-hadis, 44. sayfa, 8. hadis
7836 Sizden biri mescide girince selam versin ve sonra şöyle desin: "Allahümmeftahlî ebvâbe rahmetike" (Ey Allahım bana rahmet kapılarını aç). Ve mescidden çıkınca da şöyle desin: "Allahümmeftahlî ebvâbe fazlike." (Ey Allahım bana senin fazilet kapılarını aç.)Ramuz el e-hadis, 44. sayfa, 9. hadis
7837 Sizden birisi mescide girdiği zaman Peygamber üzerine selam getirsin, sonra şöyle desin: "Allahümmeftahlî ebvâbe rahmetike." Ve mescidden çıkınca da Peygambere selam getirsin ve desin: "Allahümmağsamnî mineşşeytan." (Allahım beni şeytanın şerrinden koru.)Ramuz el e-hadis, 44. sayfa, 10. hadis