Arama Sonuçları Ey insanlar!

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/7794-Ey-insanlar

NoHadis MetniKaynak
7356 Ey insanlar! Duada cehd etmEyi sever misiniz? Öyle ise, "Allahümme e'innâ alâ şükrike ve zikrike ve hüsnü ibâdetike." (Allahım verdiğin nimete şükretmemiz, Seni zikretmemiz ve Sana güzelce ibadet edebilmemiz için bize yardım et) dEyiniz.Ramuz el e-hadis, 11. sayfa, 10. hadis
7452 Ey insanlar! Alemlerin Rabbına hüsnü zanda bulunun. Zira rab, kulunun zannına göre ona muamele eder.Ramuz el e-hadis, 18. sayfa, 2. hadis
8067 Kıyamet günü olduğunda, bir münadi arşın ortasından şöyle seslenir. "Ey insanlar! Fatıma (r.anha) Cennete geçincEye kadar gözlerinizi eğiniz."Ramuz el e-hadis, 59. sayfa, 7. hadis
9169 Ben insanların soy sopça en şereflisiyim, iftihar yok. Kadr ü kıyamette en kerimiyim, iftihar yok. Ey insanlar! Bize gelene gideriz. Bize ikramda bulunana ikramda bulunuruz. Bizim kölemizi azad edenin kölesini azad ederiz. Bizim ölümüzü teşyi edenin ölülerini teşyi ederiz. Hakkımızı koruyanın hakkını koruruz. Ey insanlar! İnsanlarla soyları derecesine göre oturup kalkın ve dinleri derecesinde de onlarla karışın. Mürüvvetleri nisbetinde onlara misafir olun, insanları aklınızla ikna edin.Ramuz el e-hadis, 153. sayfa, 3. hadis
9422 Ey insanlar! Sanki bu dünyada ölüm bizim için değil de bizden başkasına yazılmış. Hak da sanki başkasına vacib gibi imiş. Bize göre -az miktardaki- ölüleri götürüyoruz. Komşuya götürüyormuş gibi. (Evleri kabirleri imiş gibi) Miraslarını yiyoruz. Sanki biz ölmiyecekmişiz gibi. Ne mutlu o kimsEye ki, kendi ayıbı onu meşgul eder de, başkasının ayıbını görmez. Ne mutlu o kimsEye ki, kendi nazarında kendini hor görür de başkasına noksanlık atfetmez. Meskenete düşmeden Allah için tevazu eder ve helalinden kazandığı malı infak eder. Düşkün ve miskin kimseleri hoş tutar. Fıkıh ve Hikmet ehli ile düşüp kalkar. Ne mutlu o kimsEye ki, kendini hor görür. Kazancı helal gidişi salih olur ve kimsEye bir zararı dokunmasın diye dikkat eder ve insanlardan uzlet eder. Ne mutlu o kimsEye ki, ilmi ile amel eder. Malının fazlasını infak eder, sözünün fazlasını ise tutar.Ramuz el e-hadis, 183. sayfa, 5. hadis
9423 Ey insanlar! Kimin yanında (ganimet malından vEya diğer haklardan) ne varsa, vakti geçti, "rezil olurum" demesin. Getirsin versin. Haberiniz olsun ki, dünya rezilliği ahiret rezilliğinden ehvendir.Ramuz el e-hadis, 183. sayfa, 6. hadis
9424 Ey insanlar! İlim ancak çalışmakla öğrenilir. Fıkıh da öyle, gayretle elde edilir. Kime ki Allah hayır murad ederse onu dininde "fakih" kılar. Kulları içinde, Allah'dan, ancak alimler haşyet duyarlar.Ramuz el e-hadis, 183. sayfa, 7. hadis
9425 Ey insanlar! Ben artık ağırlaştım. Beni rüküda ve secdede geçmEyin. Ben sizi geçEyim. Siz geçene yetişebilirsiniz.Ramuz el e-hadis, 183. sayfa, 8. hadis
9426 Ey insanlar! Kadınlar sizin yanınızda yardımcıdırlar. Siz onları, Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onlara yaklaşmanız da Allah'ın kelimesi ile helal kılındı. Sizin için onların üzerinde hak vardır. Ve onlar içinde sizin üzerinizde hak vardır. Yatağınızı kimsEye çiğnetmemeleri ve maruf olan hususlarda size baş kaldırmamaları onlar üzerindeki haklarınızdandır. Onlar, bu haklarınıza riayet ederlerse, maruf üzere rızıklandırılıp giydirilmeleri onların hakkıdır.Ramuz el e-hadis, 183. sayfa, 9. hadis
9427 Ey insanlar! PEygamberliğin tebşiratından olarak salih rüyadan başka kalmadı. O rüyayı, ya müslüman kendi görür vEya onun hakkında başkaları görür. Agah olun ki, rüku ve secdede Kur'an okumaktan men edildim. Rükuda Rabbi tazim edin. Secdede ise duaya gayret edin. Zira, bu duanız kabule layıktır.Ramuz el e-hadis, 184. sayfa, 1. hadis