Arama Sonuçları otuz üç

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/7825-otuz-uc

NoHadis MetniKaynak
7400 Ey Fatıma! Allah'tan takva üzere ol. Rabbinin farzını yerine getir. Ehlinin işini yap. Yatağına girince; otuz üç kere tesbih, otuz üç kere tahmid, otuz dört kere de tekbir et. Böylece yüz eder. Bu senin için bir hizmetçiden daha hayırlıdır.Ramuz el e-hadis, 14. sayfa, 16. hadis
7895 Hilali gördüğünüzde orucu tutunuz. Ve yine onu gördüğünüzde bozunuz. Eğer hava bulutlu olursa (Şaban ayını) otuz gün sayınız.Ramuz el e-hadis, 48. sayfa, 2. hadis
7904 Sizden biri rükua vardığında ellerini dizleri üzerine koysun. Sonra mafsallarındaki bütün kemikler sükunet buluncaya kadar beklesin. Ve üç defa tesbih getirsin. Esasen insanın bedeninde üçyüz otuz üç kemik ve üçyüz otuz üç damar Allah'ı tesbih ederler. Secdeye vardığında da üç defa tesbih etsin. Zira o kimsenin bedenindeki bütün kemik ve damarlar yine aynı şekilde tesbih eder.Ramuz el e-hadis, 48. sayfa, 11. hadis
8077 Sene yüz otuz beş olunca, Davud oğlu Süleyman (a.s.)'ın deniz adalarında hapsettiği şeytanların azılıları serbest kalır. Ve onların onda dokuzu lrak'a gider. Ve orada Kur'an hakkında (şeytanca) mücadele ederler. Onda biri ise Şam'da kalır.Ramuz el e-hadis, 60. sayfa, 1. hadis
8343 Kur'an'ı otuz, yirmibeş, on beş, on, yedi günde hatim et. Üç günden aşağı okuyan anlamaz.Ramuz el e-hadis, 78. sayfa, 11. hadis
9238 İkinizin benden istediğinizin daha hayırlısını size haber vereyim mi? Onlar Cibril (a.s)'ın Bana öğrettiği kelimelerdir. Siz, her namazın arkasında on kere "Tesbih" edersiniz. On kere "Tahmid" edersiniz ve on kere de "Tekbir" edersiniz. Yatağınıza yattığınızda da otuz üç "Tesbih" edin, otuz üç "Tahmid" edin. Ve otuz dört "Tekbir" getirin.Ramuz el e-hadis, 162. sayfa, 7. hadis
9267 Sizin ikinize istediğinizden daha hayırlısını delalet edeyim mi? Yatağınıza girdiğinizde otuz dört defa "Allahuekber", otuz üç defa "Elhamdüllilah", otuz üç defa "Subhanellah" deyin. İşte böyle yapmanız sizin için bir hizmetçiden daha hayırlıdır.(Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.anhuma) nın Peygamberimizden bir hizmetçi istemeleri üzerine bu hadis varid oldu.)Ramuz el e-hadis, 166. sayfa, 5. hadis
9524 İman üçyüz otuz kısımdır. Kim onlardan birini layıkı ile öderse Cennete girer.Ramuz el e-hadis, 193. sayfa, 11. hadis
11430 Bir adama Ribadan isabet eden bir dirhem, islamiyet zamanında işlediği otuz üç zinadan daha büyüktür.Ramuz el e-hadis, 346. sayfa, 11. hadis
12170 Kim bir dirhem riba yerse, otuz üç defa zina etmiş gibi olur.Ramuz el e-hadis, 408. sayfa, 11. hadis