Arama Sonuçları kimse kıyamet

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/890-kimse-kiyamet

NoHadis MetniKaynak
7261 kıyamet günü Cennetin kapısına, açtırmak için geleceğim. Kapıcı Hâzin sorar: "Sen Kimsin?" Ben de: "Muhammed (s.a.s.)'im" derim. Kapıyı açar ve: "Senden önce hiç bir kimseye açmamakla, ancak sana açmakla emrolundum" der.Ramuz el e-hadis, 3. sayfa, 1. hadis
7309 Müjdeler olsun size, ey ashabı Suffe. Ümmetimden her kim ki, sizin bulunduğunuz hal üzerinde, ona razı olarak sebat ederse, işte o kimse kıyamet gününde Benim arkadaşlarımdan biri olur.Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 3. hadis
7321 kıyamet gününde Allah'ın mahlukatı içinden en çok buğz ettiği kimseler şunlardır: Yalancılar, kibirliler ve din kardeşlerine karşı kalblerinde (gizli) kin besledikleri halde, onlarla buluştuklarında kendilerine (zahiren) iyi muamele yapanlar. Bir de Allah ve Resulüne çağrıldıklarında yavaş davranan, fakat şeytan ve onun emrine çağrıldıklarında ise süratle hareket edenlerdir.Ramuz el e-hadis, 8. sayfa, 7. hadis
7325 Hacetini arz edemeyen kimsenin hacetini siz tebliğ ediniz. Her kim ki, ihtiyacını arza muktedir olamayan bir kimsenin hacetini Sultana bildirirse, Allah, onun ayaklarını kıyamet gününde sırat üzerinde sabit kılar.Ramuz el e-hadis, 8. sayfa, 11. hadis
7410 İki kimse vardır ki, Allah Teala kıyamet gününde onlara bakmaz; Sılai Rahmi kesene ve kötü komşuya.Ramuz el e-hadis, 15. sayfa, 10. hadis
7440 Allah Teala'ya en sevimli kimseler, dinleri sebebiyle yurdlarını terkeden gariblerdir. Allah Teala, kıyamet gününde onları Meryemoğlu İsa (a.s.) ile baas eder.Ramuz el e-hadis, 17. sayfa, 6. hadis
7578 Allah Teala bir kula hayır murad ettiğinde, onun günahının cezasını dünyada acele verir. Allah bir kula da şer murad ederse, günahının cezasını kıyamette verinceye kadar geciktirir. Bu yüzden o kimse de kendi reyini beğenmiş biri (veya yaban eşekleri gibi) olur.Ramuz el e-hadis, 26. sayfa, 12. hadis
7668 Zaman (kıyamet) yaklaştığında müslüman kimsenin rüyası hemen hemen yalan çıkmayacaktır. Rüyası en sadık olan da sözü en doğru olandır.Ramuz el e-hadis, 33. sayfa, 6. hadis
7790 Allah Teala evvelkileri ve sonrakileri kıyamet gününde bir araya getirdiği zaman, ahdini bozup haksızlık yapan her bir kimse için birer sancak nasbeder. Ve: "Bu filan oğlu filanın gadridir" denilir.Ramuz el e-hadis, 41. sayfa, 9. hadis
7791 Kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde, Allah Teala evvelkilerle sonrakileri topladığı zaman, bir münadi şöyle seslenir: "Her kim Allah için yaptığı ameline birisini ortak koşmuşsa sevabına o kimsenin yanında arasın. Muhakkak ki Allah ortaklardan müstağnidir."Ramuz el e-hadis, 41. sayfa, 10. hadis