Arama Sonuçları Atın kıyamete

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/9375-Atin-kiyamete

NoHadis MetniKaynak
9723 Atların, kıyamete kadar hayır nasiyelerinden eksik olmaz. At üç türlüdür. Sevab, günah ve setir atı. (fakirlikten perde) Setir atı; Bir adam atı, hayAtında bir güzellik için edinir. Hakkına tecavüz etmez. Darlığında da bolluğunda da onun karnına bakar. Yüküne de dikkatli olursa o at kendisine setirdir. Sevab Atına gelince Allah rızası için olan attır. Onun her şeyinden sevab alır. Karnına giren ve çıkandan hiçbir şey kaybolmaz. Hepsinden ecir alır. Hayvanın vadide her dolaşmasından o kimsenin mizanına bir şey girer. Günah Atına gelince: Çalım için, zevk için beslenir ki, bu da vebal atıdır. Buna da her harcanan, gübresi, çişi bile mizanının şer tarafında yer tutar. Vadide dolaşması da sahibine günah yazılır.Ramuz el e-hadis, 206. sayfa, 8. hadis
9725 Atın kıyamete kadar nasiyesinden hayır eksik olmaz. Kim ki bunu harp için beslerse, onun tokluğu, açlığı, suya kanması ve susuzluğu tersi ve bevli onun için kıyamette felah sebebi olur. Zevk ve çalım için besliyen için ise o Atın tokluğu, açlığı, suya kanması, susuzluğu, tersi ve bevli o adam için kıyamette husran sebebi olur.Ramuz el e-hadis, 206. sayfa, 10. hadis
13306 Ya Ammar (r.a), Allah (z.c.hz.)nin bir meleği vardır ki, ona bütün mahlukAtın söylediğini dinlemek kabiliyetini vermiştir. Ben ölünce kıyamete kadar o kabrimde durur ve ümmetimden bir kimse Bana ne zaman salat getirse onu ismi ve baba ismi ile Bana bildirir de, der ki: "Ya Muhammed (s.a.v) falan sana şöyle şöyle salat eyledi." Bunun üzerine Rab, bu adama her bir salAtına karşılık on salat eder.Ramuz el e-hadis, 499. sayfa, 4. hadis