Arama Sonuçları sonra Ey

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/10985-sonra-Ey/10

NoHadis MetniKaynak
7529 Sizden biriniz yatmağa geldiği zaman şöyle desin: "Ey göklerin ve yerlerin Rabbi olan Allahım! Sen bizim ve herşEyin Rabbisin. HerşEyin tasarrufu Senin elindedir. Evvel sensin, Senden önce bir şEy yok. Ahir de sensin, Senden sonra da bir şEy yok. Sen Batınsın. Senin gizliliğinden ötEye bir şEy yok. Bizi fakirlikten zenginliğe eriştir. Borcumuzu bize ödettir Allahım".Ramuz el e-hadis, 23. sayfa, 6. hadis
7530 Sizden biri yatağına gireceği zaman, gömleğini çıkarıp onunla yatağını silsin, temizlesin. Zira o bilmez ki yatağından kalktıktan sonra yatağına bir şEy oldu mu? (böcek, akreb v.s girdi mi?) sonra sağ yanı üzerine yatsın ve şöyle dua etsin: "Ya Rabbi! Senin adını anarak sağ yanımı yere koydum. Ancak senin yardımınla kaldırabilirim. Eğer ruhumu kabzedersen ona merhamet Eyle. Eğer onu geri verirsen salih kullarını muhafaza ettiğin şekilde onu koru Allahım".Ramuz el e-hadis, 23. sayfa, 7. hadis
7555 Allah Teala bir kulu sevdiğinde, onun sevgisini meleklerin kalblerine de ilka eder. Bir kula buğz ederse, onun da buğzunu meleklerin kalblerine ilka eder. sonra da o sevgi vEya buğzu insanların kalblerine yerleştirir.Ramuz el e-hadis, 25. sayfa, 4. hadis
7557 Allah Teala bir kulu sevdiğinde Cebrail (a.s.)'a şöyle seslenir: "Ben filanı sevdim, sen de onu sev." Cebrail (a.s.) da ayın şEyi semada nida eder. O kimsenin muhabbeti sonra arz ehline indirilir. İşte bu, Allah Teala'nın şu mealdeki kavlinin ifadesidir: "O kimseler ki, iman edip iyi ameller işlediler. Rahman onlar için bir muhabbet kılacaktır." Allah, bir kula buğz ederse Cebrail (a.s.)'a şöyle nida eder: "Ben filana buğz ettim." Cebrail (a.s.) da aynı şEyi semada nida eder. sonra o kimse için buğz arza indirilir.Ramuz el e-hadis, 25. sayfa, 6. hadis
7573 Müezzin ezan okuduğu zaman şEytan mescidden sür'atle çıkar, müezzin sükut edince de geri döner. Müezzin kamet alınca, şEytan sesli bir şekilde yellenerek yine mescidden çıkar, sükut edince tekrar döner de namazda bulunan müslüman kişi ile nefsi arasına girer. Böylece o şahıs namazını fazla mı, yoksa noksan mı kıldı bilemez olur. Sizden biriniz böyle bir durumla karşılaştığında, otururken, selam vermeden önce, iki secde yapsın ve sonra selam versin.Ramuz el e-hadis, 26. sayfa, 7. hadis
7586 Aziz ve Celil olan Allah, nutfeden bir insan yaratmak murad ettiğinde, Rahimler meleği şöyle sual arzeder: "Ya Rabbi bu Said midir? Şaki midir? Erkek midir? Dişi midir? Ey Rabbim kırmızı mı, yoksa siyah mıdır? Allah Teala da emrini bildirir. sonra o insanın iki gözü arasına ( alnına) karşılaşacağı iyilik ve kötülük, hatta göreceği meşakkate kadar hepsi yazılır.Ramuz el e-hadis, 27. sayfa, 6. hadis
7588 Allah teala bir insanı yaratmak dilediğinde, erkek hanımına yakın olur. Ve onun suyu kadının her damar ve sinirinde cerEyan eder. Yedinci gün olunca Allah o cenini birleştirir. sonra onu hazırlayıp insan biçiminde terkib eder. Dedi ve şu mealdeki ayeti okudu: "Rabbın seni dilediği şekilde terkib etti".Ramuz el e-hadis, 27. sayfa, 8. hadis
7604 Allah kaza ve kaderini infaz etmek murad ettiğinde, kaza ve kaderinin hükmünü infaz edincEye kadar, akıl sahiplerinin akıllarını alır. Emrinin hükmü yerine geldikten sonra ise, onların akıllarını iade eder de onlarda nedamet vuku bulur.Ramuz el e-hadis, 28. sayfa, 11. hadis
7626 İnsan uykusundan uyandığı zaman, ona sür'atle bir melek ve bir şEytan yaklaşır. Melek kendisine: "Hayırla başla", şEytan ise: "Şerle başla" der. Eğer o kimse: "Hamd olsun O Allah'a ki, ölümümden sonra nefsime hayat verdi. Hamd olsun O Allah'a ki, göğü arz üzerine düşmekten alıkoydu. Hamd olsun O Allah'a ki, üzerine ölüm hüküm olunanı tutar, diğerlerini belirli bir müddete kadar bırakır" der ise, melek şEytanı kovar ve o kimsEyi muhafaza eder.Ramuz el e-hadis, 30. sayfa, 4. hadis
7628 Bir kul (yeni) müslüman olduğu ve islamı da güzel olduğu zaman, Allah o kimsenin evvelce yapmış olduğu her hasenesini yazar, evvelce yaptığı bütün sEyyielerini ise silip atar. Bundan sonra yeni hesap başlar, her hasenesi on mislinden yedi yüz misline kadar yazılır. Günahı (SEyyiesi) ise misliyle kaydolur. Ancak Allah Teala'nın vazgeçtiği sEyyie hariç.Ramuz el e-hadis, 30. sayfa, 6. hadis