Arama Sonuçları elini onun

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/14011-elini-onun

NoHadis MetniKaynak
7566 Müezzin ezan okumaya başladığı zaman Rab, rahmet elini onun başının üzerine koyar. Ezan bitinceye kadar bu böylece devam eder. Sesinin eriştiği yer vus'atınca ona mağfiret eder. Ezanı bitirdiğinde de Allah teala: "Kulum doğru söyledi. Ey kulum Hakka şehadet ettin. Sana müjde olsun" diye buyurur.Ramuz el e-hadis, 25. sayfa, 15. hadis
7635 Sizden biri hastalıktan şikayet edince, elini elem duyduğu yere koysun ve sonra yedi defa şöyle desin: "Eûzü bi 'izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidu ve uhâzirü." (Elem duyduğum ve çekindiğimin şerrinden Allah'ın izzetine ve onun kudretine sığınırım.)Ramuz el e-hadis, 30. sayfa, 13. hadis
7662 Sizden birisi, bir kadın veya erkek hizmetçi veya bir hayvandan fayda gördüğü zaman, elini onun alnına koyup bereketle dua etsin ve şöyle desin: "Allahım, bunun hayrını ve tabiatının hayırlı tarafını Senden niyaz ederim ve Allahım onun şerrinden ve tabiatının şerrinden Sana sığınırım." Eğer aldığı hayvan deve ise eliyle devesinin hörgücünü tutsun (gene bereketle dua etsin.)Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 15. hadis
7751 Sizden birisi evlendiğinde veya bir cariye, at veya hizmetçi aldığında, elini onun alnı üzerine koyup bereketle dua etsin.Ramuz el e-hadis, 39. sayfa, 4. hadis
7842 Sizden birisi bir hastayı ziyaret ettiğinde, onunla musafaha yapsın ve elini hastanın alnına koyarak nasıl olduğunu sorsun ve onun için şifa ve uzun ömür dileğinde bulunsun. Ve ondan kendisi için de dua etmesini istesin. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.Ramuz el e-hadis, 45. sayfa, 1. hadis
7976 Sizden biri kardeşinden biri bir hacetini taleb ederken, onun medh etmekle işe başlamasın. Yoksa onun belini kırmış olur.Ramuz el e-hadis, 53. sayfa, 11. hadis
8032 Bir kimse, sana tazim için oturduğu yerden ayağa kalkmış ise, onun yerine oturma. Sana ait olmayan bir şeyle de elini silme.Ramuz el e-hadis, 57. sayfa, 6. hadis
8121 Kardeşlerinizden biri ölüp de toprakla örtülmesi tamamlanınca, sizden birisi kalksın, başucunda dursun ve sonra: "Ey filan kadının oğlu filan" desin. Çünkü o vefat eden kimse: "Bizi irşad edin de Allah da size rahmet eylesin" der. Lakin siz bu durumu bilmezsiniz. Sonra şöyle devam etsin: "Üzkur mâ harecte aleyhi mineddünya Şehâdete en lâ ilâhe illallah ve enne Muhammeden abduhû ve Resuluh. Ve enneke radiyte billahi Rabben ve bi Muhammedin Nebiyyen ve bil-islâmi dinen ve bil Kur'âni imâmâ" Zira bunu söylediği zaman Münker ve Nekir'den biri diğerinin elini tutar da ötekine der ki: "Gel, bunun yanından beraber gidelim. Yapacağımız bir şey kalmadı. Hücceti kendisine telkin edildi. Ve bundan da öte şimdi onun esas koruyucusu Aziz ve Celil Allah'dır. Ashabdan birisi: "Ya Resulallah, eğer ben onun annesinin ismini bilmiyorsam?" Buyurdu ki: "Onu Havva'ya nisbet et ve Havva oğlu filan" de.Ramuz el e-hadis, 62. sayfa, 15. hadis
8142 Kul hasta olduğunda veya sefere çıktığında, Allah onun için sıhhatte ve mukim iken yapmakta olduğu amelinin ecrini yazar.Ramuz el e-hadis, 64. sayfa, 5. hadis
8168 Sofra kurulduğunda, kişi önünden yesin. Arkadaşının önünden ve tabağın tepesinden yemesin. Zira bereket yukarıdan gelir. Sofra kaldırılmadan da kalkmasın. Bütün insanlar elini çekmedikçe, doysa bile elini yemekten çekmesin ve etrafını gözetsin. Zira olabilir ki henüz yemeğe ihtiyacı olan bir kimse utanır da, elini yemekten çeker.Ramuz el e-hadis, 65. sayfa, 12. hadis