Arama Sonuçları ederse yüzü

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/16186-ederse-yuzu

NoHadis MetniKaynak
9232 İçinizden benim dostlarım, müttekilerdir. İşte siz onlardan olduysanız ne ala. Aksi halde basiretli olun, basiretli olun. İnsanlar hayırlı amellerle gelirken, siz kötü yükler ile gelirseniz sizden yüz çevrilir. Muhakkak ki Kureyş emanet ehlidir. Kim onlara tecavüz ederse, Allah da onları yüzüstü düşürür.Ramuz el e-hadis, 162. sayfa, 1. hadis
9831 Sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Kim ona ikram ederse Allah da ona ikram eder. Kim de ona ihanet ederse Allah da ona ihanet eder.Ramuz el e-hadis, 213. sayfa, 12. hadis
9832 Sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve kuvvetidir. Kim ki, sultana hayırhahlık ve dua ederse, hidayet bulur. Kim de beddua eder ve hayırhahlıkta bulunmazsa, dalalete düşer.Ramuz el e-hadis, 213. sayfa, 13. hadis
9835 Sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesidir ki, Allah'ın kullarından her mazlum ona iltica eder. Adalet yaparsa ona ecir, diğerine şükür, zulmederse ona vebal ve tebaaya da sabır düşer. Valiler zulm ederlerse kıtlık olur. Zekat verilmezse davarlar ölür, zina meydan alırsa, meskenet ve fakirlik zahir olur. Ve ehli zimmete zulm edilirse kuffar baş kaldırır. (Galebe çalar)Ramuz el e-hadis, 213. sayfa, 16. hadis
10831 Allah, kıyamet gününde, yedi kimsenin yüzüne bakmaz, onları tezkiye etmez ve onları alemlerle birlikte ilk girenlerle beraber Cehenneme sokar; meğer tevbe ederler, meğer tevbe ederler, meğer tevbe ederler. Kim de tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. Bu yedi sınıf kimse şunlardır: Elini nikah eden, erkek erkeğe yakınlaşan (fail ve mef'ul) içkiye devamlı olan, ana babasını yardım istiyecek kadar döven, lanet edilinceye kadar komşusuna eza eden, komşusunun karısı ile zina eden.Ramuz el e-hadis, 296. sayfa, 2. hadis
11872 Hiç bir kul yoktur ki, yüzünde dünya umurunu görür iki gözü, kalbinde de ahiret umurunu görür iki gözü olmasın. Allah (z.c.hz.) bir kula hayır murad ettiğinde, onun kalbindeki iki gözünü açar da onlarla kul gayb da vaad edileni görür ve gayb ile gayba iman eder. Birisi hakkında da bunun dışında murad ederse (hayır murad etmezse) onu kendi haline bırakır. Daha sonhra Resulallah şu ayeti okudu " Em alâ kulûbin akfâlihâ." (Kalblerinde kilitler mi var?)Ramuz el e-hadis, 385. sayfa, 11. hadis
12191 Bir kimse marufla emreder, münkerden nehyederse o Allah'ın yeryüzünde halifesidir, kitabının halifesidir ve Resulünün halifesidir.Ramuz el e-hadis, 410. sayfa, 3. hadis
12199 Bir kimse yeryüzünde Allah'ın sultanını küçük görürse, Allah da onu küçük görür. Kim de yeryüzünde Allah'ın Sultanına ikram ederse Allah (z.c.hz.) de ona ikram eder.Ramuz el e-hadis, 410. sayfa, 11. hadis
12448 Bir kimse dünyayı iffeti için, başkasının elindekinde gözü olmamak ve ehli iyaline hizmet etmek için helalinden taleb ederse, Allah (z.c.hz.) onu kıyamette yüzü ayın on dördüne benzer şekilde haşreder. Kim de onu (dünyayı) haram olarak, çoğaltmak maksadı ile ve öğünmek için taleb ederse, Aziz ve Celil olan Allah'a, Allah ona gadab eder olduğu halde mülaki olur.Ramuz el e-hadis, 428. sayfa, 13. hadis
12456 Bir kimse ahiret ameli ile dünyayı taleb ederse, yüzü insan suretinden çıkar, zikri de mahvedilir, ismi de ehli nar siciline girer.Ramuz el e-hadis, 429. sayfa, 7. hadis