Arama Sonuçları Ey Musa

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/20539-Ey-Musa/20

NoHadis MetniKaynak
9218 Cennete girecek ilk üç kişi şunlardır: Biri şehid birisi çoluk çocuk sahibi ve fakir olduğu halde iffetini muhafaza edip dilencilik ve yüzsüzlüğe düşmEyen adam, diğeri de Rabbına ibadeti güzel yapıp efendisinin hakkını da eda eden köledir. Cehenneme girecek ilk üç kişi ise; Halka Musallat olan emir, Allah'ın hakkını eda etmiyen zengin ve mağrur fakirdir.Ramuz el e-hadis, 160. sayfa, 1. hadis
9254 Size hayırlılarınızı haber verEyim mi? O, öyle bir kimsedir ki; omuzu yumuşak, ahlakı güzel ve gücü yettiğince ailesine ikram edicidir.Ramuz el e-hadis, 164. sayfa, 9. hadis
9278 Cebrail (a.s)'ın bana öğrettiği bir şEyi sana öğretEyim mi? Senin, cimri ve muhteris bir kimsEye vEya zalim bir sultana vEya kötülüğünden korktuğun bir alacaklıya, bir ihtiyacın olduğu zaman şöyle de: "Allahümme entel azizül kebir ve ene abdükez zaîfüz zelil. La havle vela kuvvete illa bike, Allahümme sahhirli fulanen kema sahharte firavne li Musa ve lEyyinlî kalbehû kema lEyyentel hadide li Davude. Feinnehu la yentiku illa biiznike ve nasiyetehu fi kabzatike ve kalbuhu fi yedike celle senâü vechike Ya Erhamerrahimin." (Allahım, sen galib ve her şEyden yücesin. Ben ise zaif ve hakir bir kulunum. Her türlü güç ve kuvvet ancak Sendendir. Allahım, firavunu Musa (a.s)'ın emrine ram ettiğin gibi filan kimsEyi de bana ram Eyle. Davud (a.s) a demiri nasıl yumuşattı isen, onun kalbini de benim için yumuşak et. Zira o, ancak senin izninle konuşabilir. Onun alnı Senin kudret elindedir. Ve kalbi de Senin elindedir. Senin zatının azameti ne yücedir. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım)Ramuz el e-hadis, 168. sayfa, 1. hadis
9816 PEygamberlerin icabetine önden uyan şu üç kişidir: Musa (a.s)'a, Yuşa bin Nun, İsa (a.s)'a Sahibi Yasin (Habibi Neccar) ve Hz. Muhammed (a.s)'a Ali İbni Ebi Talib.Ramuz el e-hadis, 212. sayfa, 7. hadis
9883 ŞEytan insanın kurdudur. Koyunun kurdu gibi. Nasıl kurd koyunun tek, sahibinden uzak ve köşebucakta kalmasını kollarsa, şEytan da böyledir. (En çok cemaatten ayrı olana Musallat olur.) ÖylC975e ise size cemaatı, ülfeti, topluluğu ve mescidleri tavsiye ederim. Sakın ha cemaatten ayrılmayın. Ve tefrika ve ihtilafa düşmEyin.Ramuz el e-hadis, 216. sayfa, 16. hadis
10027 Yalan, Adem oğlunun alEyhinde yazılır. (Müsabaha edilmez) Üç hal müstesna: iki kişinin bozulmuş olan arasını yatıştırmak için söylenen yalan, kendi ailesini (dirlik düzenlik düşüncesi ile) razı etmek için söylenen yalan bir de harbde yalan, Esasen harb hud'adır.Ramuz el e-hadis, 228. sayfa, 13. hadis
10235 Beklemekte olduğunuz şu yedi şEy için amellere müsaraat (acele) ediniz: Unutturucu fakirlik, Azdırıcı zenginlik. Hayatınızı ifsad edici hastalık, Bunaklık verici ihtiyarlık, Ani ölüm. Deccal ki o beklenen şerdir. Kıyamet ki hepsinden daha büyük ve daha dehşetlidir.Ramuz el e-hadis, 243. sayfa, 1. hadis
10236 Kapkaranlık gece parçaları gelmeden (fitnelerin zulmetinde nur temini için) amellerle müsaraat ediniz ki, o devirde insan sabah mümin olur, akşama kafir olarak ulaşır. Mümin olarak gecEye girer. Kafir olarak sabaha çıkar. Ve o günün adamları dinini, dünyadan az bir şEye karşılık satarlar.Ramuz el e-hadis, 243. sayfa, 2. hadis
10237 Altı şEy gelmeden amellere müsaraat ediniz; Güneşin garbten doğuşu, duhan, dabbet-ül arz, deccal, ölüm (çokluğu) ve kıyamet.Ramuz el e-hadis, 243. sayfa, 3. hadis
10263 Hz. Musa (a.s) ehli için koyun gütmekte iken PEygamber oldu. Bende ehlim için Ciyad'da koyun güderken PEygamber oldum.Ramuz el e-hadis, 245. sayfa, 1. hadis