Arama Sonuçları Ey Musa

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/20539-Ey-Musa

NoHadis MetniKaynak
7270 Adem (a.s.) dünya semasındadır. Kendisine ümmetinin (zürriyetinin) amelleri arz olunmaktadır. Yusuf (a.s.) ikinci semada, tEyze çocukları olan Yahya (a.s.) üçüncü semada. İdris (a.s.) dördüncü semada, Harun (a.s.) beşinci semada, Musa (a.s.) altıncı semada. İbrahim (a.s.) da yedinci semadadır.Ramuz el e-hadis, 4. sayfa, 2. hadis
7305 Müjde olsun sana. Zira Cenabı hak: "Bu humma benim ateşimdir. Onu mü'min kuluma ahiretteki ateş hissesini dünyada savuşturması için Musallat ederim"buyurur. (PEygamberimiz humma vEya sıtmaya tutulan bir zatı ziyaretlerinde böyle buyurmuşlardır.)Ramuz el e-hadis, 6. sayfa, 13. hadis
7619 Sultan öfkelendiği zaman şEytan ona Musallat olur.Ramuz el e-hadis, 29. sayfa, 10. hadis
7743 "Îne" (Bir malı önce yüksek fiatla veresiye satıp sonra onu ucuz fiatla peşin olarak alma şeklidir) alış verişi yaptığınız, sığırların kuyruğuna yapıştıdığınız, ekine razı olduğunuz, cihadı terkettiğiniz zaman, Allah sizin üzerinize öyle bir zillet Musallat eder ki, siz dininize dönüncEye kadar o zilleti sizden kaldırmaz.Ramuz el e-hadis, 38. sayfa, 9. hadis
7825 (Cahiliye adabına) dayanmamak için hac vEya umre için çıktığınızda temettü yapın. Ve ekmeğe ikram ve tazim edin. Zira Allah Teala göklerin ve yerin bereketlerini ona müsahhar kılmıştır. (Cahiliye zamanında arablar hac mevsiminde umre yapmayı büyük günah sayarlardı.)Ramuz el e-hadis, 43. sayfa, 13. hadis
8283 Üç şEy bana verildi: Saf halinde namaz kılmak, "Selam" ki, ehli cennete mahsustur, "Amin" ki, Harun'dan başkasına verilmemiştir. Zira Hz. Musa dua ettiğinde Harun Amin derdi.Ramuz el e-hadis, 74. sayfa, 8. hadis
8312 İmanın efdali sabır ve semahattir.(Asıl sabır ilk sadmede yutmak. Acı hapı yuttun bir şEy yok. Semahat Musameha, hakkının bir kısmını verebilmek.)Ramuz el e-hadis, 76. sayfa, 8. hadis
8380 Musa (a.s.)'a salâtı çoğaltın. Ümmetime en yakın olan PEygamberdir.Ramuz el e-hadis, 80. sayfa, 17. hadis
8387 Ashabıma ve onları takip edenlere, onları da takip edenlere hürmet ediniz. Bundan sonrakilerde yalan zuhur eder. Daha "yemin et" demeden yemin ederler. İstenmeden şahidlik yaparlar. Kim ki Cennetin orta yerin isterse, cemaate katılsın. Tefrikadan sakının. Muhakkak şEytan, yalnız kimselere Musallat olur. İki kişiden ise uzaktır. Sakın ha hiç bir adam (yabancı) bir kadınla yalnız kalmasın. Zira üçüncüsü şEytandır. Kim ki hasene yapınca sevinir ve sEyyiat yapınca üzülürse o mümindir.Ramuz el e-hadis, 81. sayfa, 6. hadis
8578 Arzlar, her arz ile onu takip eden arz arası, 500 senelik mesafedir. Birincisi bir balık üzerindedir. Öyle bir balık ki, iki ucu gökte, balık kaya üzerinde, kayayı da bir melek tutuyor. İkinci arz tabakası ise havayı hapseden tabakadır. Allah (z.c.hz.) Ad kavmini helak edeceği zaman onun melaikesine emretti: "Bir delik aç" O da: "Bir öküz burnu kadar açayım mı?" dedi. Allah: "Hayır, o bütün insanları helaka yeter. Sen bir yüzük kadar aç." O rüzgar öyle bir rüzgardır ki, Allah Teala kitabında onun hakkında şu mealde buyurmuştu: "O rüzgar, uğradığı şEyi, çiğnenmiş ot parçası gibi yaptı." Üçüncü tabakada cehennem taşları vardır. Dördüncü tabakada cehennem kibritleri vardır. Dediler ki: "Cehennem için kibrit var mı?" Evet var, dedi. Allah'a yemin ederim ki, o Cehennemde kibritten öyle bir vadi var ki, oraya dağlar gönderilse erirdi. Beşinci tabakayı Cehennem yılanları teşkil ediyor. Onların ağızları kafirleri yalıyor, onda et bırakmıyor, sinir ve kemik kalıyor. Altıncı tabakada Cehennem akrebleri var. Onların en küçükleri katır kadardır. Kafirlere tekme vurur. Onu sokması, Cehennem ateşini unutturur. Yedinci tabakada iblis hapsedilmiştir. Bir eli önde bir eli arkada demire bağlanmıştır. Allah onu birine Musallet edeceği vakit çözer. (İşini bitince tekrar bağlanır.)Ramuz el e-hadis, 95. sayfa, 11. hadis