Arama Sonuçları beraber ol

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/21520-beraber-ol

NoHadis MetniKaynak
7377 Allah'tan kork. Namazı dosdoğru kıl, zekatı ver. Beytullah'a hac ve umre yap, ana ve babana iyilik yap, yakınlarını ziyaret et, misafirine ikram et, emri bil marut nehy'i anil münker yap. Hak nerede ise sen de onunla olor:green'>beraber ol.Ramuz el e-hadis, 13. sayfa, 6. hadis
7450 Marufu ( iyiliği) ve ehlini sevin. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bereket ve afiyet onlarla olor:green'>beraberdir.Ramuz el e-hadis, 17. sayfa, 16. hadis
7505 Hadleri kaldırın. Bununla olor:green'>beraber imamın (devlet reisinin) belli hadleri terketmesi caiz olmaz.Ramuz el e-hadis, 21. sayfa, 12. hadis
7843 Bir kavme misafir geldiğinde rızkı ile olor:green'>beraber gelir. Ve gittiğinde de o kavmin günahları mağfiret edilmiş olduğu halde çıkar gider.Ramuz el e-hadis, 45. sayfa, 2. hadis
7892 Açlık ve tefekkür ehli kimseleri gördüğünüzde onlara yakın olunuz. Zira hikmet onlarla olor:green'>beraber akıp gider.Ramuz el e-hadis, 47. sayfa, 15. hadis
7901 Kul, bir hayvana binerken Allah'ın ismini anmadıysa şeytan onunla olor:green'>beraber olur ve der ki: "Şarkı söyle". Eğer o kimse iyi şarkı söyleyemiyor ise ona kuruntular verir ve o kimse ininceye kadar o kuruntularda devam eder durur.Ramuz el e-hadis, 48. sayfa, 8. hadis
8096 Perşembe günü olunca Allah Tealâ meleklerini, olor:green'>beraberinde gümüşten sahifeler ve altından kalemler olduğu halde gönderir. Onlar Perşembe günü ve Cuma gecesi Bana salâtı çok getiren insanları kaydederler.Ramuz el e-hadis, 61. sayfa, 7. hadis
8121 Kardeşlerinizden biri ölüp de toprakla örtülmesi tamamlanınca, sizden birisi kalksın, başucunda dursun ve sonra: "Ey filan kadının oğlu filan" desin. Çünkü o vefat eden kimse: "Bizi irşad edin de Allah da size rahmet eylesin" der. Lakin siz bu durumu bilmezsiniz. Sonra şöyle devam etsin: "Üzkur mâ harecte aleyhi mineddünya Şehâdete en lâ ilâhe illallah ve enne Muhammeden abduhû ve Resuluh. Ve enneke radiyte billahi Rabben ve bi Muhammedin Nebiyyen ve bil-islâmi dinen ve bil Kur'âni imâmâ" Zira bunu söylediği zaman Münker ve Nekir'den biri diğerinin elini tutar da ötekine der ki: "Gel, bunun yanından olor:green'>beraber gidelim. Yapacağımız bir şey kalmadı. Hücceti kendisine telkin edildi. Ve bundan da öte şimdi onun esas koruyucusu Aziz ve Celil Allah'dır. Ashabdan birisi: "Ya Resulallah, eğer ben onun annesinin ismini bilmiyorsam?" Buyurdu ki: "Onu Havva'ya nisbet et ve Havva oğlu filan" de.Ramuz el e-hadis, 62. sayfa, 15. hadis
8146 Bir müslüman, Yahudi veya Nasrani cenazesi yanınızdan geçtiği zaman, onun için ayağa kalkınız. Zira Biz sadece cenaze için değil, onunla olor:green'>beraber bulunan melekler için de kalkmış oluruz.Ramuz el e-hadis, 64. sayfa, 9. hadis
8162 Şam ehli helak olduğunda, ümmetimde hayır kalmaz. Bununla olor:green'>beraber Deccalla savaş oluncaya kadar ümmetimden bir taifenin "hak üzere" galib olması devam edecektir.Ramuz el e-hadis, 65. sayfa, 6. hadis