Arama Sonuçları yoktur ki

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/225-yoktur-ki

NoHadis MetniKaynak
7262 Bit, pire, çekirge, at, katır, sığır vs. gibi bütün hayvanların ecelleri tesbihlerine bağlıdır. Tesbihleri bitince Allah (z.c.hz.) onların ruhunu kabzeder. Azrail (a.s.)'ın bu kabzla alakası yokturRamuz el e-hadis, 3. sayfa, 2. hadis
7313 Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehlibeytimden bir kişidir. O insanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O yeryüzünü, kendinden önce zulüm ve baskı ile doldurulduğu gibi, adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. Ve O malı "Sahâhan" olarak taksim eder. Dediler ki: "Sahâhan nedir?". Buyurdu ki: "Seviye üzere" demektir. Ve ümmeti Muhammed (s.a.s.)'in kalblerini zenginlikle doldurur ve adaleti onları ihata eder. O kadar ki bir munadiye: "kimin ihtiyacı varsa bana gelsin" diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da "Sâdin'e (hazinedara) git, sana versin" der. O da gider ve: "Ben Mehdi tarafından kendisine istediği verilmesi için gönderilen kimseyim" dediğinde hazinedar: "Al " der. O da alır. Fakat aldığını taşımaya gücü yetmez. Bunun üzerine taşıyabileceğini alır, fazlasını geri bırakır. O malla çıkar ama sonra pişman olur ve: "Ümmeti Muhammed'den (s.a.s.) nefis cihetinden en aç gözlüsü herhalde benim. Onların hepsi de bu mala davet olundukları halde benden başkası buna icabet etmedi" diyerek aldığı malı iade etmek ister. Hazinedar da: " Biz verdiğimizi katiyyen geri almayız" der. Bu devir altı, yedi, sekiz veya dokuz sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur.Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 7. hadis
7571 Malının zekatını verdiğinde üzerinde olan borcunu ödemiş olursun. kim haram mal toplasa ve sonra da onu tasadduk etse, kendisi için o sadakada bir ecir yoktur, üstelik de o malın günahı ve ağırlığı kendi üzerinde kalır.Ramuz el e-hadis, 26. sayfa, 5. hadis
7652 Sizden biri sağ yanı üzerine yatar da sonra: "Ya Rabbi ben nefsimi Sana teslim ettim ve yüzümü Sana tevcih ettim ve sırtımı Sana dayadım (Sana tevekkül ettim.) ve işimi Sana havale ettim. Senden başka, Senden sığınacak yer yoktur. Senin kitabına ve Resulüne iman ederim" derse ve o kimse o gece ölürse Cennete girer.Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 5. hadis
7683 Namaza kamet alındığında farzdan başka namaz yoktur. Denildi ki: "Ya Resulullah, sabahın iki rek'at (sünneti) de mi yoktur?" Evet sabahın iki rek'atı de yoktur, buyurdu. (Başka bir rivayette sabahın sünneti hariç buyurulmuştur. Yalnız cemaati kaçırmamak şartı ile kılınır.)Ramuz el e-hadis, 34. sayfa, 8. hadis
7704 Allah Teala, sizden bir erkeğin kalbine, bir kadını nikahlama arzusu vermişse, o kimsenin o kadına bakmasında bir beis yoktur.Ramuz el e-hadis, 35. sayfa, 14. hadis
7747 Sizden birisine Sultan korku verdiği zaman şöyle desin: "Yedi kat göklerin ve Arşı Azim'in Rabbı olan Allahım! Filan oğlu filanın şerrinden ve cin ve insanların ve onlara uyanların şerrinden beni beri eyle, onların herhangi birinin benim üzerime yapacağı taşkınlıktan beni koru. Senin koruduğun kimse aziz olur. Seni Sena etmek ne yücedir. Ve Senden başka ilah yoktur."Ramuz el e-hadis, 38. sayfa, 13. hadis
8010 Sizden biri namazda yellendiği takdirde, namazdan ayrılsın ve abdest alsın, namazı da iade etsin. Kadınlara meşru yoldan başka şekilde yakın olmayınız. Şüphe yoktur ki Allah, hakdan gerekeni beyan etmekten çekinmez.Ramuz el e-hadis, 55. sayfa, 16. hadis
8089 Arefe günü olduğunda, Allah Tealâ ihlaslı hacıyı mağfiret eder. Müzdelife gecesi olunca ticaret kasdi ile geleni de mağfiret eder. Mina günü olduğunda devecileri de (hacıları taşıyanları) affeder. Ve cemretül akabenin taşlama gününde dilencileri de affeder. Netice olarak, hiç bir mahluk yoktur ki, o mevkide hazır olsun da Allah onu mağfiret etmiş olmasın.Ramuz el e-hadis, 60. sayfa, 13. hadis
8161 kisra helak olduğu zaman ondan başka kisra yoktu. Kayser helak olduğu zaman da ondan başka Kayser yoktur. Nefsim kudret elinde Olana yemin ederim ki, siz muhakkak onların hazinelerini Allah yolunda infak edeceksiniz.Ramuz el e-hadis, 65. sayfa, 5. hadis