Arama Sonuçları asa Ey

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/25652-asa-Ey

NoHadis MetniKaynak
7333 Bununla mı emroldunuz? (Kader mevzuunda münakaşa etmekle mi?) Sizin yaratılmanızdan kast olunan bu mudur? Sizden evvelkiler ancak bu gibi şEylerle, Allah'ın kitabının bir kısmını diğer kısmı ile karşılaştırmak yüzünden helak oldular. Allah size birşEyi emretti mi ona tabi olun. Ve birşEyden de nehyetti mi ondan sakının.Ramuz el e-hadis, 9. sayfa, 6. hadis
7358 BEyaz horoz edininiz. Zira kendisinde bEyaz horoz olan eve şEytan ve büyücü yaklaşamaz. Ve o evin etrafındaki evlere de.Ramuz el e-hadis, 11. sayfa, 12. hadis
7409 Müminin mizanında en ağır basacak şEy, güzel ahlaktır. Muhakkak ki Allah Teala işi ve sözü çirkin olan ve hayasızca konuşan kimsEye buğz eder.Ramuz el e-hadis, 15. sayfa, 9. hadis
7529 Sizden biriniz yatmağa geldiği zaman şöyle desin: "Ey göklerin ve yerlerin Rabbi olan Allahım! Sen bizim ve herşEyin Rabbisin. HerşEyin tasarrufu Senin elindedir. Evvel sensin, Senden önce bir şEy yok. Ahir de sensin, Senden sonra da bir şEy yok. Sen Batınsın. Senin gizliliğinden ötEye bir şEy yok. Bizi fakirlikten zenginliğe eriştir. Borcumuzu bize ödettir Allahım".Ramuz el e-hadis, 23. sayfa, 6. hadis
7586 Aziz ve Celil olan Allah, nutfeden bir insan yaratmak murad ettiğinde, Rahimler meleği şöyle sual arzeder: "Ya Rabbi bu Said midir? Şaki midir? Erkek midir? Dişi midir? Ey Rabbim kırmızı mı, yoksa siyah mıdır? Allah Teala da emrini bildirir. Sonra o insanın iki gözü arasına ( alnına) karşılaşacağı iyilik ve kötülük, hatta göreceği meşakkate kadar hepsi yazılır.Ramuz el e-hadis, 27. sayfa, 6. hadis
7644 Bir "Mukatebe" kölEye "had" tatbik edilecekse vEya bir mirasa varis oluyorsa, kölelikten kurtulduğu nisbette mirasa hak kazanır. Ve kendisine aynı ölçüde had (ceza) tatbik olunur.Ramuz el e-hadis, 31. sayfa, 9. hadis
7646 Sizden birisi sabaha eriştiğinde şöyle desin: "Ey Allahım, ancak senin yardımınla sabaha eriştik. Ve Senin lütfunla akşama ulaştık. Senin emrinle hayat bulur ve Senin emrinle ölürüz. Ve gidiş de yalnız Sanadır..." Akşama ulaştığında da şöyle desin: "Ey Allahım, Senin yardımınla akşamı bulduk. Senin lütfunla sabaha ulaştık. Senin nimetlerinle yaşar ve Senin takdirinle ölürüz. Ve dönüş de ancak Sanadır."Ramuz el e-hadis, 31. sayfa, 11. hadis
7725 Yatağına geldiğinde şöyle de: "Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min ğadabihî ve 'ikâbihî ve min şerri 'ibâdihi ve min hemezâtişşEyâtîn. Ve eûzü bike Rabbi en yahdurûn." Eğer böyle dersen sana bir şEy zarar vermez. Ve hatta onlar sana yaklaşamazlar bile.Ramuz el e-hadis, 37. sayfa, 6. hadis
7728 Kadın, kocasının yatağından uzaklaşarak gecelerse dönüncEye kadar melekler ona lanet eder.Ramuz el e-hadis, 37. sayfa, 9. hadis
7797 Sana bir hadis bildirildiğinde sözüm üzerine sakın bir şEy ilave etme. Dört kelime vardır ki, bunlar kelamın en güzellerinden ve Kur'an'dan dır. Onların hangisinden başlasan zarar yok. Bu sözler: "Sübhânellâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber" dir.Ramuz el e-hadis, 42. sayfa, 1. hadis