Arama Sonuçları asa Ey

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/25652-asa-Ey/20

NoHadis MetniKaynak
8239 Cennet ehlinin en aşağı derecede olanının baş ucunda 10.000 hâdim, her hâdimin elinde farklı renkte altın ve gümüşten iki sahan ve içlerinde ayrı ayrı mEyvalar vardır. En son yediğini de ilk iştaha ile yer ve bunlar misk şekline ter ve geğirti olarak çıkar. Bu Cennet ehli ufa ve büyük defi hacete gitmez ve onlarda sümkürmek de yoktur.Ramuz el e-hadis, 71. sayfa, 5. hadis
8284 Bana "Kevser" verildi. Bu cennette bir ırmaktır. Eni, boyu Şark ile Garp arasıdır. Ondan içip de susayan ve abdest alıp da toza bulanan olmaz. Bundan, ehli zimmetime haksızlık eden ve Ehli BEytimi katl eden içemez. (Rum, Ermeni vs.nin müslümanlar arasında yaşaması zimmetinden oluyor.)Ramuz el e-hadis, 74. sayfa, 9. hadis
8294 Allah (z.c.hz.)'nin kelimât'ı tâmmesine ve onun esmasına sığınırım. Zehirliden ve nazarlıdan, her hased edenin hasedinden, şEytandan ve onun sülâlesinden. 33 melek geldi ve: "Yerinizin toprağından alınız ve onunla hastanızı mesh ediniz" dedi. Bu bana (Hz. Muhammed s.a.v.'e) ait bir nefestir. Kim bunun için bir ip dahi alırsa, iflâh olmasın. Bu topraklar Cüzzama, Abraşa, Akrep sokmasına, Kan hastalığı vEya Cin çarpmasına devadır. (Medine toprağı)Ramuz el e-hadis, 75. sayfa, 4. hadis
8347 Kur'an'ı Arab şivesi ve Arab makamı ile okuyun. Ehli fıskın ve Nasara vEya Yahudi şivesinden de sakının. Benden sonra bir kavim gazel gibi, ruhbanların mersiyeleri gibi okuyacaklar. Onların okudukları Kur'an hançereleri geçmiyecek, onların kalbleri ve onları beğenenlerin kalbleri de fitnEye uğramış olacaklardır.Ramuz el e-hadis, 78. sayfa, 15. hadis
8384 Kur'an'a hürmet ediniz. Onu taşa yazmayın, kerpiçe de. Onu silinen yerlere yazın. Tükürüğünüzle de temizlemEyin, suyla siliniz.Ramuz el e-hadis, 81. sayfa, 3. hadis
8392 Yeni giy, mahmud olarak yaşa, şehid olarak öl, Allah sana dünyada ve ahirette gözbebeği (aydınlığı) ihsan etsin. (Efendimiz Hz. Ömer'e rast gelmiş, üzerinde bEyaz gömlek varmış "Yeni mi, yıkanmış mı?" demiş ve bu hadis varid olmuştur.)Ramuz el e-hadis, 81. sayfa, 11. hadis
8454 Allah (z.c.hz.) insanların içindan Arab'ı, Arab'dan KurEyş'i ve ondan da Beni Haşimi, ondan da Ehli BEytimi ve ondan da Beni seçti. Hz. Hamza (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Hz. Cafer (r.a.), Hz. Hasan (r.a.), Hz. HüsEyin (r.a.)'nın içinden.Ramuz el e-hadis, 86. sayfa, 3. hadis
8461 Allah (z.c.hz.) Bana, insanlara müdara etmEyi (aşağıdan almak) emretti. Farzları yerine getirmEyi emrettiği gibi.Ramuz el e-hadis, 87. sayfa, 2. hadis
8542 Allah (z.c.hz.) üç kimsEyi sever, üçüne de buğz eder. Sevdikleri kimseler: Fisebillâh gaza eden, sabırla ve ihtisapla (ecrini ümid ederek) ölüncEye kadar harp eden; Eza eden komşusuna, Allah onu, elinden kurtarıncaya kadar sabreden; Bir cemaatle sefere çıkan, gecelEyin uyku bastırıp inip uykuya yattıklarında kalkıp temizlenen ve Allah'dan ümid ve korku ile namaz kılan. Buğz ettiği kimseler ise: Başa kakıcı, hasis; Böbürlenen kibirli kimse; Çok yemin eden tacir.Ramuz el e-hadis, 93. sayfa, 1. hadis
8626 Adam, meclisinde, güldürmek için öyle bir söz söyler ki, SurEyya yıldızı kadar aşağı düşer.Ramuz el e-hadis, 99. sayfa, 11. hadis