Arama Sonuçları bu şeytanın

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/27804-bu-seytanin

NoHadis MetniKaynak
7472 Sekerat (ölüme yaklaşma) halindekilerin yanında hazır olun. Ve onlara "Lâ ilahe İllallah'ı" telkin edin. Ve onları Cennetle de müjdeleyin. Zira erkeklerden ve kadınlardan halim olanlar bile böyle bir durumda şaşkınlık içinde kalır. Ve şeytanın da, Adem oğluna en yakın olduğu zaman bu vakittir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ölüm meleğinin görülmesi bin kılıç darbesinden daha müthiştir. Gene nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, mü'min bir kulun, her bir damarının dolaştığı yerde acı duymadıkça, nefesi çıkmaz.Ramuz el e-hadis, 19. sayfa, 6. hadis
7945 Sizden biri namazında üç veya dört rek'at kıldığı hususunda tereddüte düşerse şüpheyi atsın ve namazını kendisine yakın gelene göre bina etsin; sonra selamdan önce iki secde yapsın (sehiv secdesi). bu takdirde, şayet beş kılmışsa namazı, melekler vasıtasıyla altıya tamamlanmış addedilir. Şayet dört rek'at kılmışsa, bu iki secde şeytanın vesvesesini bozmaya vesile olur.Ramuz el e-hadis, 51. sayfa, 8. hadis
8071 Kıyamet günü olduğunda Aziz ve Celil olan Allah meleklerine şöyle buyurur: "Kulaklarını ve gözlerini şeytanın çalgılarından ve haramlardan koruyanlar nerededir? Onları ayırınız." bunun üzerine melekler onları arayıp, misk ve anber tepeleri üzerinde toplarlar. Sonra Allah Meleklerine tekrar şöyle buyurur: "Onlara tesbihimi ve temcidimi duyurun." bunun üzerine o kimseler öyle güzel sesler duyarlar ki, benzerlerini hiç kimse duymamıştır.Ramuz el e-hadis, 59. sayfa, 11. hadis
8166 İçinde vesvese doğduğunda sağ elinin şehadet parmağını kaldır, sol uyluğuna vur ve "Bismillah" de. Zira bu şeytanın bıçağıdır.Ramuz el e-hadis, 65. sayfa, 10. hadis
8250 Abdest alırken gözlerinize suyu içirin. Ellerinizi ise silkelemeyin. Zira bu şeytanın yelpazesidir.Ramuz el e-hadis, 71. sayfa, 16. hadis
8642 Güneş şeytanın boynuzu ile doğar, sonra ayrılır. Öğlende tekrar beraber olur, sonra ayrılır. Batmaya yüz tuttumu yine beraber olur, sonra yine ayrılır. bu üç zamanda namaz kılmayın.Ramuz el e-hadis, 101. sayfa, 4. hadis
8726 Kadın, şeytanın oklarından bir oktur. Kim ki bir güzel kadın görür de, Allah rızası için ona gözünü kaparsa, bunun hemen akabinde, Allah o kimseye öyle bir ibadet lütfeder ki, zevkini ona duyurur.Ramuz el e-hadis, 107. sayfa, 10. hadis
9131

Dün gece rüyamda acaib şeyler gördüm. Ümmetimden bir kimse gördüm ki, azab melekleri onu kuşatmışlardı da abdesti gelib, onu içinde bulunduğu bu istenmiyen halden kurtardı. Gene bir kimse gördüm ki kabir onu sıkıyordu. Namazı ona geldi ve onu kabir azabından kurtardı. Gene bir kimseye şeytanların musallat olduğunu gördüm. Zikrullahı ona geldi ve şeytanın tasallutundan onu kurtardı. (Şeytanın tasallutu yürek sıkıntısından anlaşılır) Gene ümmetimden bir kimse gördüm ki susuzluktan dili çıkmıştı. Ramazan orucu geldi onu suvardı. Yine bir recul gördüm, kendisini zulmet sarmıştı. Haccı ve umresi geldi ve onu o karanlıklardan çıkardı. Birini de gördüm. Melekül Mevt ruhunu kabz etmek için ona gelmişti. Anasına, babasına yaptığı iyilikler gelip o meleğe karşı çıktı ve geri çevirdi. Bir recul de görüm. "müslamanlarla konuşayım" diyor amma konuşturmuyorlardı. buna da sılai rahmi gelip "bu adam akrabasına giderdi" diyerek şefaat etti. Onlarla konuştu ve beraber oldu. Birini de gördüm, Peygamberlerin yanına gitmek istiyor, halka halka kovuyorlar onu. Onu da cünüplükten korkar olması (gusül abdesti) geldi de aldı, onu da yanıma oruttu. Bir recul de gördüm, ateşin şiddetinden eliyle korunmak istiyordu. Sadakası geldi de başı üzerinde gölge yaptı ve yüzüne perde oldu. Birini de gördüm, zebaniler kendisini almaya gelmişti. Yaptığı emri bil maruf, nehyi anil münkeri geldi de kendisini kurtardı. Bir recul de gördüm, ateşe atılmış (Allah korkusundan döktüğü) göz yaşları geldi de onu Cehennemden kurtardı. Birini de gördüm, defterini solundan veriliyor. Allah korkusu geldi, onu kurtardı ve defterini sağa aldı. Terazisi hafif gelen bir kimse gördüm. Kendinden evvel ölen çocukları gelip mizanını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında bir adam gördüm, onu da oradan Allah korkusu kurtardı. Birini de gördüm, hurma sazı gibi titriyordu. Allah'a hüsnü zannı geldi ve titremesi durdu. Sırat köprüsünde düşe kalka giden birini gördüm. Onu da selatı selamı gelip kurtardı ve sıratı geçene kadar doğrulttu. Biriside Cennetin kapısına kadar geldi fakat kapılar kapanıyordu. Onu da Kelimei Şehadeti gelip Cennete koydu.

Ramuz el e-hadis, 147. sayfa, 8. hadis
9586 "Tesvif" (Yapacağı şeyi geriye atmak) şeytanın şuaıdır. Ve onu mü'minlerin kalblerine bırakır. (bu da mü'mini oyalar.)Ramuz el e-hadis, 198. sayfa, 4. hadis
9720 At üç gaye ile beslenir. Allah rızası için, şeytan için, insan için Allah rızası için beslenen ata her harcanan ve atın her şeyi kıyamette onu besleyenin mizanına girecektir. Şeytanın atına gelince, o at oyun için kumar için beslenir. (Ve vebaldir). İnsan için beslenen atın ise damızlığından istifade edilir ki, bu da fakirlikten perdedir.(hayırdır)Ramuz el e-hadis, 206. sayfa, 5. hadis