Arama Sonuçları İki şey

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/4942-Iki-sey

NoHadis MetniKaynak
7326 Şu dört hususu tarafımdan onlara tebliğ ediniz: Bir satışta iki şartın koşulması, satış ve ödünç akdinin birleştirilmesi, malik olunmayan bir şeyin satılması, tazminle mükellef olunmayan bir şeyin satılması, tazminle mükellef olunmayan (henüz teslim olunmamış) bir şeyin kazancının alınması, sahih olmaz.Ramuz el e-hadis, 8. sayfa, 12. hadis
7331 Adem oğlunda üçyüz altmış mafsal vardır. Hergün her mafsal için sadaka vardır. Denildi ki: "Ya Resulallah buna kim güç yetirebilir?" Buyurdu ki: "Kişinin kardeşine söylediği güzel bir söz sadakadır. Keza kişinin bir hususta kardeşine yardımı sadakadır. İçirdiği bir içim su sadakadır. Yol üzerinden eza verecek bir şeyin giderilmesi de sadakadır. (İki rek'at duha namazı bunu karşılar)Ramuz el e-hadis, 9. sayfa, 4. hadis
7364 Ümmetim üzerine iki şeyden korkarım: Bolluk olan (ve rahat) yerlere göçüp, şevhetlerine tabi olurlar ve namazı ve Kur'an'la ilim ehliyle mücadele ederler.Ramuz el e-hadis, 12. sayfa, 6. hadis
7366 Bilir misiniz insanların Cennete girmelerini en çok sağlayan şeyler nelerdir? Allah korkusu ve güzel ahlaktır. Bilir misiniz, insanların cehenneme girmelerine en çok sebeb olan şey nedir? İki aralıktır; Ağız ve bacak arasıdır.Ramuz el e-hadis, 12. sayfa, 8. hadis
7390 Laneti celbedici iki şeyden sakının; İnsanların yolları üzerine veya gölgelenecekleri yerlere def'i hacet yapmaktan sakının.Ramuz el e-hadis, 14. sayfa, 6. hadis
7476 Sizin üzerinize şu altı şeyden korkarım. Sefihlerin amirliğinden, kan dökmekten, hükmü satmaktan, sıla-i rahmi kesmekten, Kur'an'ı musiki eğlencesine vesile yapmaktan ve askerlerin çoğalmasından.Ramuz el e-hadis, 19. sayfa, 10. hadis
7573 Müezzin ezan okuduğu zaman şeytan mescidden sür'atle çıkar, müezzin sükut edince de geri döner. Müezzin kamet alınca, şeytan sesli bir şekilde yellenerek yine mescidden çıkar, sükut edince tekrar döner de namazda bulunan müslüman kişi ile nefsi arasına girer. Böylece o şahıs namazını fazla mı, yoksa noksan mı kıldı bilemez olur. Sizden biriniz böyle bir durumla karşılaştığında, otururken, selam vermeden önce, iki secde yapsın ve sonra selam versin.Ramuz el e-hadis, 26. sayfa, 7. hadis
7621 Ehli Cennet, Cennette karar kıldıklarında, kardeşlerden bazıları bazılarını görmek isterler. Birinin sediri diğerinin sedirine, berikinin sediri ötekinin sedirinin yanına gider. Onlar buluşunca her ikisi de yaslanır ve dünyada aralarında olan şeyleri karşılıklı konuşmaya başlarlar. Birisi şöyle der: "Ey kardeşim, hatırlar mısın biz dünyada falan mescitte iken Allah'a dua etmiştik. İşte Allah da bizi bağışladı."Ramuz el e-hadis, 29. sayfa, 12. hadis
7722 İki veli aynı bir kadını ayrı iki kişiye nikahladığı zaman, ilk nikahlayanınki geçerlidir. Ve bir adam bir şeyi iki kişiye satarsa ilki geçerlidir.Ramuz el e-hadis, 37. sayfa, 3. hadis
7804 İnsana ölüm hazır olduğunda, onu Hak'dan alıkoyan ve terkettiği herşey derlenip toplanır, iki gözünün önüne getirilir. İşte o anda o insan şöyle der: "Ya Rabbi beni geri döndür. Umulur ki terkettiğim salih amelleri yapayım."Ramuz el e-hadis, 42. sayfa, 8. hadis