Arama Sonuçları Hz Musa

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/911-Hz-Musa/20

NoHadis MetniKaynak
11493 Allah (z.c.Hz.) Musa (a.s.) ile konuştuktan sonra O, on fersah mesafeden, karanlık, gecede kaya üzerindeki karıncanın yürüyüşünü görür oldu.Ramuz el e-hadis, 353. sayfa, 7. hadis
12951 Peygamberleri birbirine tafdil etmeyin. Muhakkak ki insanlar (birinci surda) düşerler de Ben yerin yarılıp da baas olanların ilki olurum. Bir de bakarım ki, Musa (a.s) Arşın direklerinden birine tutunmuş. Bilmem ki ilk sayhada (surda) düşüp ölenler arasında mı idi, yoksa Tur dağındaki "Sayka" da muhasebesi yapıldımıydı? (Yahudinin birisi Musa (a.s)ı tafdil eden bir şekilde kasem etmiş. Müslümanın birisi de Hz. Muhammed (sa.v)den de mi demiş ve ona bir tokat vurmuş. Onun üzerine yukarıdaki hadis varid olmuştur.)Ramuz el e-hadis, 470. sayfa, 5. hadis
13007 Allahın Peygamberlerini birbirleri üzerine tafdil etmeyin. Muhakkak Sur'a üfrülür de semavat ve arzda olanlar -Allahın dilediği hariç- düşüp ölürler. Sonra ikinci Sura üfürülür. Ben dirilerin ilki olurum. Bir de bakarım ki Hz. Musa (a.s) Arşa tutunmuş. Bilmem ki Tur günündeki "Sayka" sebebile muhasebe mi edildi, yoksa Benden evvel mi diriltildi. Ve de Ben Muhammed (s.a.v)in Metta oğlu Yunus (a.s) dan daha faziletli olduğunu söyleyemem.Ramuz el e-hadis, 474. sayfa, 12. hadis
13303 Ya Ali (r.a) razı olmaz mısın Benim nezdimde Hz. Musa (a.s)ın yanındaki Harun (a.s)ın mevkiinde olasın? Yalnız Benden sonra Peygamberlik yoktur.Ramuz el e-hadis, 499. sayfa, 1. hadis
13404 Ümmetimin sonunda Mehdi (a.s.) çıkar, Allah (z.c.Hz.) ona rahmetini indirir. Arz ona nebatını çıkarır. Mal sahih olarak verilir ve müsavaat üzere taksim edilir. Davar çok olur. Cariyeler bile saygı görür. Yedi veya sekiz yıl yaşar. (Yedi veya sekiz rakamında ravi tereddüd etmiş.)Ramuz el e-hadis, 508. sayfa, 7. hadis
13475 Allah (z.c.Hz.) buyurur: "Kullarıma dört hasletle in'amda bulundum; Zahireye güve Musallat ettim, yoksa zenginler bunu altın gümüş saklar gibi saklarlardı. Cesede kokmayı Musallat ettim, böyle olmazsa dost dostu ebediyyen gömmezdi. Mahsun olmaya teselliyi Musallat kıldım, yoksa nesil kesilirdi. Ecele hükmettim, emeli uzattım, yoksa dünya harap olurdu. Maişet sahibi maişeti işine önem vermezdi."Ramuz el e-hadis, 515. sayfa, 5. hadis