Arama Sonuçları Hz Musa

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/911-Hz-Musa

NoHadis MetniKaynak
7357 Allah, Hz. İbrahim (a.s.)'ı "Halil". Hz. Musa (a.s.)'ı "Neciy" ve Beni de "Habib" ittihaz etti. Sonra buyurdu ki: "İzzetim ve Celalim hakkı için Habibimi, Halilim ve Neciyyim üzerine tercih ederim."Ramuz el e-hadis, 11. sayfa, 11. hadis
7404 "İsra" olunduğum gece Kesîbi Ahmer'de (Kudüs'e yakın bir yer) Hz. Musa (a.s.)'a uğradım. Kabrinde ayakta namaz kılıyordu.Ramuz el e-hadis, 15. sayfa, 4. hadis
8283 Üç şey bana verildi: Saf halinde namaz kılmak, "Selam" ki, ehli cennete mahsustur, "Amin" ki, Harun'dan başkasına verilmemiştir. Zira Hz. Musa dua ettiğinde Harun Amin derdi.Ramuz el e-hadis, 74. sayfa, 8. hadis
8441 Allah (z.c.Hz.) bir kavmi sevdiğinde, onlara belâ Musallat eder. Sabreden mükâfata nail olur, sızlanan da cezaya.Ramuz el e-hadis, 85. sayfa, 6. hadis
8448 Allah (z.c.Hz.) bir ümmete gadab edip azab vermemiş ise, zahireleri pahalanır, ömürleri kısalır, tüccarları ticaret edemez, yağmurları azalır ve başlarına da şerirleri Musallat olur.Ramuz el e-hadis, 85. sayfa, 13. hadis
8497 Allah (z.c.Hz) Şabanın onbeşinci gecesinde (Berat gecesi) bütün halkı mağfiret eder. Müşrik ile Müşahin (Din kardeşine karşı bozuk yürek taşıyan)'ı etmez.Ramuz el e-hadis, 90. sayfa, 2. hadis
8578 Arzlar, her arz ile onu takip eden arz arası, 500 senelik mesafedir. Birincisi bir balık üzerindedir. Öyle bir balık ki, iki ucu gökte, balık kaya üzerinde, kayayı da bir melek tutuyor. İkinci arz tabakası ise havayı hapseden tabakadır. Allah (z.c.Hz.) Ad kavmini helak edeceği zaman onun melaikesine emretti: "Bir delik aç" O da: "Bir öküz burnu kadar açayım mı?" dedi. Allah: "Hayır, o bütün insanları helaka yeter. Sen bir yüzük kadar aç." O rüzgar öyle bir rüzgardır ki, Allah Teala kitabında onun hakkında şu mealde buyurmuştu: "O rüzgar, uğradığı şeyi, çiğnenmiş ot parçası gibi yaptı." Üçüncü tabakada cehennem taşları vardır. Dördüncü tabakada cehennem kibritleri vardır. Dediler ki: "Cehennem için kibrit var mı?" Evet var, dedi. Allah'a yemin ederim ki, o Cehennemde kibritten öyle bir vadi var ki, oraya dağlar gönderilse erirdi. Beşinci tabakayı Cehennem yılanları teşkil ediyor. Onların ağızları kafirleri yalıyor, onda et bırakmıyor, sinir ve kemik kalıyor. Altıncı tabakada Cehennem akrebleri var. Onların en küçükleri katır kadardır. Kafirlere tekme vurur. Onu sokması, Cehennem ateşini unutturur. Yedinci tabakada iblis hapsedilmiştir. Bir eli önde bir eli arkada demire bağlanmıştır. Allah onu birine Musallet edeceği vakit çözer. (İşini bitince tekrar bağlanır.)Ramuz el e-hadis, 95. sayfa, 11. hadis
8956 Allah (z.c.Hz)'nin yer halkından kabları vardır ki, bunlar salih kulların kalbleridir ve onların içinde en hoşuna gideni ise yumuşacık ve yufka olanlarıdır.Ramuz el e-hadis, 129. sayfa, 10. hadis
9052 Allah (z.c.Hz) Adem oğluna korktuğunu Musallat eder. O Allah'dan başkasından korkmazsa, kimseyi ona Musallat etmez. (Yani ona başkası hakim olamaz) Allah Adem oğlunu, bir şey beklediği adama ısmarlar. Eğer Adem oğlu sırf Allah'tan isterse, Allah onu başkasına bırakmaz.Ramuz el e-hadis, 139. sayfa, 3. hadis
9188 Allah Teala Hz. Musa (a.s.)'a: "Ey Musa evinde seninle beraber oturmamı istermisin?" diye vahyetti. O hemen secdeye kapandı. Sonra: "Ey Rabbim, evimde benimle nasıl kalırsın?" dedi. Allah Teala: "Ey Musa, sen bilmezmisin ki, Ben, Beni zikredenin yanında olurum. Ve kulum Beni nerede ve ne zaman ararsa bulur" buyurdu.Ramuz el e-hadis, 156. sayfa, 1. hadis