Arama Sonuçları Kadir gecesi

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/980-Kadir-gecesi

NoHadis MetniKaynak
8220 Dört gece gündüz, dört gündüz de gece gibidir. Allah, o günlerde and verenin isteğini geri çevirmez. İnsanları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Kurban arefesi, Beraat gecesi, Cuma gecesi ve günleridir.Ramuz el e-hadis, 69. sayfa, 9. hadis
10943 Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.Ramuz el e-hadis, 307. sayfa, 2. hadis
11412 Müslümanların hayatlarını ifnadan korumak için üç gece nöbetçi olmak, Bana Medine Mescidinde veya Beyt-i Makdis'te Kadir gecesine rastlamaktan daha kıymetlidir.Ramuz el e-hadis, 345. sayfa, 4. hadis
11656 Kadir gecesi açık ve mülayim bir gecedir. Soğuk ve sıcak değildir. Sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.Ramuz el e-hadis, 368. sayfa, 1. hadis
11657 Kadir gecesi açık bir gecedir. Sıcak ve soğuk değildir. Onda bulut yoktur, yağmur ve rüzgar yoktur. O gecede yıldızlar taşlanmaz. O gecenin sabahının alameti, güneşin şuasız doğmasıdır.Ramuz el e-hadis, 368. sayfa, 2. hadis
11658 Kadir gecesi, yirmiyedi veya yirmidokuzuncu gecedir. O gece arzda melaike, taş adedinden çok olur.Ramuz el e-hadis, 368. sayfa, 3. hadis
12520 Bir kimse üç kere, "La ilahe illallahül halimül kerim, subhanellahi Rabbis semavatis seb'î ve Rabbil Arşil Azim" derse, Kadir gecesine erişmiş gibi olur.Ramuz el e-hadis, 434. sayfa, 4. hadis
12549 Bir kimse inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları affolur.Ramuz el e-hadis, 436. sayfa, 11. hadis